مصاحبه پوتین در حاشیه اجلاس شانگهای

پیمان شانگهای در برابر

هفت کشور بزرگ سرمایه داری

سران هفت کشور بزرگ سرمایه داری جهان پخش شدند و هر کدام بازگشتند به کشورهای خودشان. البته ترامپ زودتر از بقیه اجلاس را ترک کرد و راهی سنگاپور شد تا با رهبر کره شمالی دیدار و مذاکره کند. در اجلاس این گروه که در کانادا تشکیل شده بود، اختلافات که عمدتا اختلاف اقتصادی است از پرده بیرون افتاد و ترامپ با قاطعیت از سیاست مالیات و تعرفه اقتصادی خود که فشار سنگینی را به کشورهای اروپائی و بویژه آلمان می آورد دفاع کرد. بحث های دو روزه اجلاس نشان داد که ترامپ مصمم به گرفتن گلوی اقتصادی اروپا برای رونق بخشیدن به اقتصاد امریکاست و میداند که با این رونق، او خواهد توانست برای یک دوره دیگر هم رئیس جمهور امریکا شود. آیا این خیز ترامپ در همین حد فشار اقتصادی به اروپا باقی خواهد ماند؟ شواهد به این سئوال پاسخ منفی می دهد. امریکا سیاست فشار اقتصادی به اروپا را با سیاست جنگی پیوند خواهد زد. ناتوی شرقی در برابر ناتوی غربی، جنگ شیعه و سنی در خاورمیانه و نا امن سازی جهان برای جلب سرمایه ها به امریکا ادامه سیاست لغو برجام و مالیات بر واردات اروپائی به امریکاست

.

با آگاهی از چنین چشم اندازی است که در اجلاس شانگهای که همزمان با اجلاس گروه هفت در چین تشکیل شد، پوتین در یک جمع خبری به پیشنهاد ترامپ برای بازگشت روسیه به گروه 7 گفت: ما نرفتیم، بلکه ما را در آن گروه محرم نمیدانستند و ضرورت به ادامه حضور نبود. اگر ترامپ مایل است ما به گروه هفت بازگردیم، راه حلش ساده است. ایشان تشریف بیآورد مسکو تا گفتگو کنیم!

درباره برجام نیز پوتین گفت که قاطعانه از این معاهده دفاع خواهد کرد و مخالف هرگونه دخل و تصرف در آنست.

پوتین که در محل اجلاس شانگهای با خبرنگاران صحبت می کرد ادامه داد:

خروج آمریکا از برجام می تواند موجب عدم ثبات در منطقه شود.

او در مقایسه بین پیمان شانگهای و گروه هفت گفت: بیش از نیمی از جمعیت جهان در اجلاس شانگهای اند و این اجلاس مهم تر از اجلاس جی 7 است. از لحاظ ثروت جی7 ثروتمندتر است ولی از لحاظ حجم اقتصادی “شوس” (بلوک شانگهای) بزرکتر است و مجمع 20 کشور مهم جهان نیز از جی7 مؤثرتر است.»

در اجلاس گروه هفت، نخست وزیر جدید ایتالیا تحریم روسیه توسط اروپا را اشتباه ارزیابی کرد و گفت که روسیه یک قطب مهم اقتصاد جهانی است و باید اروپا مناسبات خود را با آن کشور گسترش بدهد.