سفير؛ نماينده يك ملت و دولت در كشور ديگر است

.
سفير؛ موظف است علاوه بر اينكه كارهاي كنسولي مردم كشورش را انجام دهد، در مورد گسترش روابط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… دو كشور تلاش كند.
اما عمر زاخيلوال در پاكستان چكار مي كند؟

زاخیلوال گاهي به ديدار فرمانده هان نظامي در پادگان هاي نظامي پاكستان مي رود،
گاهي به ديدار رهبران طالب به و زيرستان مي رود!
تصاوير وي نشان مي دهد حتي در كنار احمدشاه مسعود در زمان طالبان بوده است.

زاخیلوال در دولت كرزي هم نقش پر رنگي داشت.
در پيروزي اشرف غني از هيچ تلاشي دريغ نورزيد، خيانت وي به حدي در تقلب انتخاباتي بالا بود که فرياد مسوولان دولت كرزي را كشيد. هرچه در خزانه دولت بود صرف حمايت از غني كرد!

وي بعد از كرزي و اتمر سومين فرد اثر گذار در حمايت از غني بود.
موضعگيري و عملكرد زاخيلوال نشان ميدهد وي براي دولت پاكستان جاسوسي مي كند و براي حمايت از قوم و قبيله خود در آن كشور تلاش دارد.
زاخیلوال سفير ملت ما نیست.
زاخيلوال سفير طالبان است.

امیری

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements