روز گذشته روزنامه “مآریو” چاپ اسرائیل درباره مذاکرات اخیر میان ایران و اسرائیل (غیر مستقیم) در پایتخت کشور اردن نوشت:

مذاکرات بصورت مخفی در هتل “پالاس” عمان برگزار شد و سرپرستی هیات اسرائیل را معاون سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل “موساد” برعهده داشت و هیات ایرانی را (به ظاهر) سفیر جمهوری اسلامی در اردن رهبری می کرد. دو نماینده هرگز نتوانستند چهره به چهره شوند. رابط میان دو هیات یک دیپلمات اردنی بود که میان اتاق های اسرائیلی ها و ایرانی ها رفت و آمد می کرد و پیام می برد و پیام می آورد. خروج نیروهای جمهوری اسلامی از جنوب سوریه در مرکز مذاکرات بوده است. با آن که معلوم نیست از سوریه نیز کسانی در این مذاکرات حضور داشته اند یا خیر، اما از دولت سوریه خواسته شده تا از ایران بخواهد جنوب سوریه را که نزدیک به مرزهای اسرائیل است دور شود. همچنین از اردن نیز خواسته شده تا جهادگرایان علیه دولت سوریه را از آن کشور بیرون کند. همچنین دولت اسرائیل متعهد می شود که هیچگونه دخالتی در امور داخلی سوریه نکند.

ترجمه مضمونی و تدوینی پیک نت
http://www.voltairenet.org/article201315.html