دیپلماسی نظامی”

استراتژی ترامپ برای جهان

اومانیته- جعفر پویا

افزیش 9 در صد ی بودجه نظامی ایالات متحده امریکا که دونالد ترامپ در انتظار افتخار تصویب آن از طرف نمایندگان کنگره آست، امریکا را به یک سطح “تاریخی” نظامی  هدایت می کند . بودجه پنتاگون در حال حاضر در کنگره در حال بحث است.  اما پنتاگون باید کلیه پرونده های سابق را  در مورد هزینه های خود مفقود و بایگانی کند. کنگره  امریکا افزایش بودجه نظامی را به منظور( بازسازی دستگاه نظامی) به مبلغ 717 میلیارد دلار تعیین کرد. در مقایسه مبلغی فراتر نسبت به تولید ناخالص داخلی  کشور سوئیس و حتی بیش از پیشنهاد اولیه دولت در ماه فوریه گذشته. هزینه های جنگی تقریبا 10 در صد در بودجه قبلی دولت در سال 2018 پیش بینی شده است. 331  نماینده کنگره  (از جمله بسیاری  از نمایندگان دمکرات) به افزایش هزینه های نظامی رای مثبت و تنها 66  نفر از نمایندگان رای منفی دادند و به همین دلیل حدس زده می شود که افزایش 9 درصدی پیشنهادی ترامپ از تصویب کنگره بگذرد. این افزایش هزینه های پنتاگون پس از رای کنگره بلافاصله در دستور کار نمایندگان سنا قرار می گیرد که در آنجا نیز از تصویب خواهد گذشت.

انفجار هزینه های  نظامی بیانگر نقش کلیدی است که ترامپ برای نیروی مسلح در نظر گرفته و می خواهد دیپلماسی نظامی را جایگزین دیپلماسی سیاسی کند. هدف از این استراتژی ترامپ تثبیت و تقویت هژمونی قدرت نظامی (فوق العاده) در دو جهت سیاسی و اقتصادی پایه گذاری شده است. افزایش بودجه نظامی صرفا برای توسعه سلاح های هسته ای کوچک در میدان جنگ و استفاده از آن “برای اولین بار” است . بعلاوه استخدام25900  نیروی اضافی سرباز،  افزایش 800 درصد تولید پوسته 155 میلمتری  که نیروهای دریائی را تجهیز میکند . چین و روسیه  آگاه از این استراتژی ترامپ در پی تقویت هژمونی کوتاه مدت منطقه ای خود هستند. آیا سیاست های ترامپ و آمادگی چین و روسیه یک جنگ بالقوه   را به یک جنگ بالفعل اجتناب ناپذیر تبدیل خواهد کرد؟