تصادم قریب الوقوع سیاسیون پشتون با گروه ارگ

اطلاعاتی در دست است که  یک حرکت سیاسی متشکل از احزاب عمده و سیاسیون پشتون آغاز شده است تا گروه نفاق افگن لانه گرفته در ارگ را متوقف کنند. رهبران مخالف غنی- عبدالله در سطح داخل کشور، در آستانه بسیج سراسری به هدف لگام زدن به اسب کور حلقه ای چشم وگوش بسته در ارگ قرار دارند و شور و مشورت های منظم به منظور جلب توجه متحدان بین المللی نسبت به خطر قریب الوقوع برخاسته از تک محوری غنی- اتمر نیز در دست انجام است.

نیروهای سیاسی مخالف طالبان که بالطبع که مخالفت علیه غنی را می کوبند، درین کارزار شریک اند.

گروه کوچک منافقان در ارگ، در چنین شرایطی که ذهنیت اجتماعی بیش از هر زمانی مصدوم تبلیغات قرار می گیرد، برای باقی ماندن در اریکه قدرت و حیف و میل بیت المال، خود را با قطار وزره قومی مجهز کرده اند. بنا برین، یگانه نیرویی که سهل می تواند این خرقه دروغین ارگی ها را از تن شان بیرون کند، رهبران سیاسی پشتون تبار است. دیگر اقوام بهتر است با آن عده رهبران پشتون که پایه و ریشه اجتماعی در افغانستان دارند و مانند دیگر اقوام سالیان سال بار رنج و تعب را بر دوش کشیده اند، دست همکاری دهند.
هرنوع ضد عمل یک جانبه از سوی تاجک، هزاره و ازبک یا دیگر رگه های تباری، به حلقه دیسانتی اتمر- غنی انرژی و فرصت ادامه حیات می دهد. هیچ یکی از رهبران پشتون تبار مخالف غنی، از طرح جنگ افروزی خانه به خانه و کوچه به کوچه قومی تحت شعار توزیع شناسنامه برقی حمایت نکرده اند. از دکترنجیب الله، طالبان تا کرزی، هیچ یک طراح بالفعل بازی با آتش قومی نبوده اند.

 اقدامات ارگ که قوم گرایی منفی وسخت افراطی را به هدف رسیدن به اهداف کوچک سیاسی در پیش گرفته است، سیاستگران صف اول و متنفذ پشتون را که به طور سنتی در داخل کشور رگ وریشه دارند، به خشم آورده است. از ورای گزارش ها استفهام می شود که شکست کامل گروه آتش افروز غنی که درتبانی با شرکت های لبنانی و مافیای جا خوش کرده در کمیته تدارکات ملی، قصد دارند با ایجاد حالت از هم گسیخته در روابط اقوام، جایگاه خود را درحکومت و اقتصاد بیمه کنند، حتمی است و حتی امکان مانور های خیابانی و تهدید های غیر مدنی نیز وجود دارد.
سیاست های علنی غنی برای ایجاد تصادم قومی، هر روز عریان تر می شود، سیاستی که سازه ها و ساختار های تاریخی همبسته گی اقوام را به خطر فروپاشی رو به رو کرده است. ‘گزارشنامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++++
مطلب مرتبط

اختراع جدید حنیف اتمر- برنامه عمل برای صلح و همبستگی!

کارگر، کار خودش را انجام می دهد، یتیم بچه ها روز خود را گم می کنند. حالا یک کمیسیون ویژه فرمان بگیرد تا برنامه عمل برای زنده گی را تفسیر و تثبیت کند!
 حنیف اتمر، با دو نفر از بیکاران کاخ نشین- ویس احمد برمک، وزیر داخله و معصوم استانکزی- به اسلام آباد به مسافرت وادار شده اند.
قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به بی‌بی‌سی گفت که در این سفر آقای اتمر با مقام‌های ارشد پاکستان درباره سند “برنامه عمل برای صلح و همبستگی” مذاکره خواهد کرد.
وزارت خارجه افغانستان می‌گوید این “برنامه عمل”، چهارچوبی برای تقویت اعتماد دو جانبه و “تعمیق تعامل در همه جنبه‌های روابط دوجانبه را فراهم می‌کند”. این برنامه همچنین شیوه‌ای برای بررسی راه حل‌ها درخصوص نگرانی‌‎های دوجانبه خوانده شده است.