شنيده و گفته شده اين اوغان زاده، دَاوود سليمان خَيل مشاور در يكي از بخش هاي كاخ سپيدار، عضو حزب اسلامي، همچنين پدرش از اعضای حزب اسلامی، برادرش جزو محافظان اشرف غني، چهار زن دارد كه از همديگر خبر ندارند و…
بر اساس گزارش كه به بنده رسيده: دَاوود سليمان خَيل يك دفتر بنام “اجماع ملي بانوان” با حمايت مالي ديگر پشتونيست ها از پيسه بيت المال درست كرده و با استفاده از مشكلات اقتصادي مردم بيچاره دختران را به عنوان كارمند استخدام و بعد چند روز سوء استفاده آنها را اخراج مي كند! در عين حال آنهارا تهديد ميكند در صورت شكايت يا نشر موضوع تصاوير آنها را منتشر خواهد كرد!
کل امیری
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)