در بسیاری از کشورهای جهان راه یافتن افراد فاسد و رشوت خور در پارلمان ها یک اتفاق به ندرت و تصادفی است ، اما در افغانستان راه یافتن افراد صادق در پارلمان یک امر تصادفی است!

فرهنگ بیمار و مبتذل رسیدن به ثروت از راه های غیر مشروع باعث آن گردیده است که مردم افغانستان گله وار به خاطر رسیدن به پارلمان ابراز علاقمندی به کاندیداتوری نمایند، تا جایی که بیم آن می‌رود که از تعداد رأی دهنده، تعداد کاندیدا ها اضافه گردد.

از آنجایی که پارلمان در افغانستان به فساد خانه ای امن برای اعضای خود تبدیل گردیده است که هم می توانند دزدی کنند و هم می توانند مصونیت داشته باشند از همین سبب است که اکثراً ذوق زده شده اند که بخت خود را برای رسیدن به ثروت به آزمایش بگیرند ، در دگر کشور های جهان ، مردم ، روزنامه ها ، جراید و مجلات و همچنان شبکه های اجتماعی بیوگرافی و زندگینامه هر کاندیدا تور را به دقت زیر نظر دارند و همه روزه برای مردم معلومات ارایه می دارند و مردم هم با شناخت کامل از کاندیداها در پروسه رأی گیری شرکت می کنند و به اشخاص مورد نظر خود رای می دهند.

در حالیکه در افغانستان مردم به پذیرش فساد تن داده‌اند و در پروسه ترویج فرهنگ فساد با فساد پیشگان همدست می شوند ، تذکره و رای خود را می فروشند و حتی در بدل یک شکم نان به خود و وجدان خود خیانت می کنند ، در تمام کشورهای جهان این مردم بوده اند که حکومت ها را وادار به پروسه شفاف سازی کرده اند و چه بسا که حکومت های فاسد را از میان برداشته اند.

اکنون که پروسه ثبت نام داوطلبان به کاندیداتوری آغاز گردیده است بازهم نقش اساسی را مردم افغانستان ایفا می کنند ، دیده شود که با فساد پیشگان هم دست می گردند و یا اینکه معجزه می آفرینند و راه خود را از راه فساد پیشگان جدا می سازند و از میان خود افراد صادق و ضد فساد و رشوت را تشخیص داده روانه پارلمان می کنند.

حسن علی