عالمان پاکستان از آدرس طالبان در نشست اندونیزیا شرکت کرده بودند”

مولوی انوارالحق حقانی، مسؤول مدرسه حقانی و برادر مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان مشهور به پدر معنوی طالبان میگوید او بود که اجازه نداد تااز طالبان دراعلامیه نشست اندونیزیا نامی برده شود ویا درباره جنگ طالبان در افغانستان فتوایی صادرشود.

مولوی انوارالحق حقانی، مسؤول مدرسۀ حقانی پاکستان و از شرکت کننده گان نشست عالمان دین در اندونیزیا، حضور عالمان دین پاکستان در این نشست را نماینده‌گی از طالبان می‌داند.

مسؤول مدرسۀ حقانی پاکستان، در یک پیام ویدیویی که ساعاتی پس از اختمام نشست عالمان دین در شهر بگور اندونیزیا نشر شده است، می‌گوید او بود که اجازه ندادند تا در این نشست از طالبان نام برده شود و یا فتوایی در بارۀ جنگ افغانستان صادر شود.

او در این باره ‎‌افزاید: «در تمام بحث ها نه موضوع آتش بس بود و نه هم موضوع کدام فیصله و نیز ما اجازه ندادیم که از طالبان نامی برده شود؛ «شمالی والا» نام طالبان را در اعلامیه آورده بودند، ما دور ساختیم. شما هیچ در فکرش نباشید، احمدالله حضور ما نماینده گی از شما است و به بسیار شیوه خوب شد.»

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی، ملایان پاکستانی را ابزار دست سازمان استخابارات این کشور می‌دانند و می‌گویند که نباید هیچ گاهی به آنان اعتماد کرد.

احمد سعیدی، گفت: «ادارۀ استخبارات پاکستان به همکاری ملایان وطن فروش مانند فضل الرحمان، سمیع الحق و انوارالحق مدارس دینی پاکستان را به یک منبع سرباز گیری برای قتل مردم افغانستان تبدیل کرده اند ملایان پاکستان نوکر آی اس آی استند و نه به دین باور دارند نه هم به ایمان و اعتماد کردن به آنان خیانت به خون شهدای کشور.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید که حلقه‎هایی در پاکستان زیر رهبری استخبارات منطقه از طالبان پشتیبانی می نمایند.

محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهارداشت: «ما از اول می‌گفتیم که در داخل پاکستان گروه ها و فعالیت های وجود دارند که از طالبان حمایت می کنند و این زیر رهبری استخبارات منطقه است.»

عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا هفتۀ پیش، برای نخستین بار در شهر بگور اندونیزیا زیر یک سقف گرد آمدند و در یک اعلامیۀ مشترک، حمله های انتحاری و انفجاری را مخالف تمامی آموزه های دین دانستند و نیز افزون بر پشتیبانی از طرح صلح کابل با طالبان، از تمامی طرف های درگیر در افغانستان خواستند تا رو در رو به گفت وگو بنشینند

.