سقوط فراه دسیسه ای بزرگ ارگ و امیران دست نشانده کابل بود

قسمت اول.
تهاجم و یورش وحشیانه ی گروه تروریستی طالبان بر فراه یک بازی پیچیده‌ای استخباراتی عربستان سعودی امریکا اسرائیل و پاکستان بود که به کمک دست نشانده گان ارگ کابل, در مناطق جنوب غربی کشور در مرز با ایران براه انداخته شد.
تمویل کنندگان مالی و طراحان ناامن سازی ولایات جنوب غربی کشور همانا مستشاران نظامی عربی, اسرائیلی امریکایی و پاکستانی های اند که به بهانه های شکار پرندگان , احیای حیات وحش, بازدید از مدارس دینی ,پیشرفت کار ساختمان مدارس دینی و مساجد جامع به این ولایات بدون ویزه و بدون کنترول در رفت و آمد بوده و حتی از خود فرودگاه های شخصی دارند .
نمایندگان مردم فراه در پارلمان از یک ماه قبل از طریق تریبون پارلمان و از طریق رسانه های چاپی , و تصویری به حکومت و مسوولین نیروهای امنیتی هشدار داده بودند که تجمع بیش از حد نیرو های طالبان در دهات در شهرستان ها و در شهر فراه که همه به زبان های پشتو عربی و اردو باهم حرف می زنند غیر عادی و نگران کننده بوده و خواهان تدابیر لازم امنیتی بخاطر جلوگیری از هجوم تروریستان به شهر شده بودند, اما با تاسف که فریاد های آنان بی نتیجه ماند و کسی در رده های بالایی حکومت آگاهانه به آنان وقعی نگذاشتند .
اولین زنگ خطر سقوط ولایت فراه دیروز نه بلکه دو هفته قبل زمانی به صدا درآمد که طالبان حملات سنگین خود را بالای شهرستان ‎های بالابلوک، لاش و جوین آغاز کردند و به ارزش بیش از 1،5 و به گفته ی بعضی رسانه ها تا 3 میلیون دالر تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی را بدست آوردند. که بخشی از این تانک ها اکنون به پاکستان انتقال داده شده اند.قرار گزارشات تلفات نیرو های امنیتی در این حملات, اضافه تر از 100 تن بود و 100 ها فرزند خراسانی تبار دیگر اسیر و ناپدید شدند.

بعد ازینکه طالبان در اثر این حملات طراحی شده از سوی ارگ کابل با سلاح های ثقیل ,تانک ها و توپ های بدست آمده تسلیح و تجهیز شدند ,آمادگی های حملات وسیع و گسترده را بقصد تصرف ادارات دولتی بسوی شهر گرفتند.
آنان با کمیت بیش از 1،5 هزار وحشیانه به شهر حمله کردند و در قسمت های مختلف شهر اماکن دولتی, پاسگاه های نیروی های امنیتی را در محاصره گرفتند.
سربازان و افسران نیروی های امنیتی خصوصا اقوام غیر پشتون تا آخرین مرمی و با ریختن خون هایشان در سنگر ها و در جنگ های کوچه به کوچه در مقابل مو کشال ها و خشتک کشال های چرکین طالب مقاومت و ایستادگی کردند.
ولی دردا ! و دریغا !
که این قهرمانان با شهامت و این مدافعین راستین وطن در یک جنگ نابرابر, در یک دامی ازقبل برنامه ریزی شده, و در اثر پیمان ها و معاملات خاینانه ای که امیر غنی ,امیر گلبدین ,امیر اتمر امیر استانکزی و دیگر فاشیستان و شوونیستان بیشعور در خفا با طالبان داشتند , قربانی این توطئه ها و دسایس فاشیستان شدند و مظلومانه جام های شهادت نوشیدند.
گرچه سنگر های نبرد آنان خالی نخواهند ماند و راه مقدس شان در امر مبارزه با طاعون پشتونیزم تروریسم و فاشیسم قبیله یی ادامه خواهند داشت
اما نبود خود آنان, عزیزان و هم رزمان شانرا برای همیشه سوگوار ساخت که بروح پاک شان دعا و درود میفرستیم. با حرمت خلیل دلارام.
این بحث ادامه دارد