دینیس کنکوف، چندی پیش پس از آن از سوی بازمحمدمبارز به مسابقه فراخوانده شد که او احمد ولی هوتک، ورزش‌کار دیگر افغان را شکست داد

دینیس کنکوف، قهرمان مبارزات آزاد روسیه فراخوان مسابقۀ بازمحمد مبارز، ورزش‌کار افغان را پذیرفت.دینیس کنکوف، چندی پیش پس از آن از سوی بازمحمدمبارز به مسابقه فراخوانده شد که او احمد ولی هوتک، ورزش‌کار دیگر افغان را شکست داد.

این قهرمان مبارزات آزاد روسی که در مسابقه‌های گذشتۀ خود عبدالعظیم بدخشی را نیز شکست داده، می‌گوید که با مبارزه مشکل ندارد و به باز محمد، همان درسی را خواهد داد که به دو هم وطن دیگر او  داده است: «من به باز محمد مبارز مي‌گويم اشتباه بزرگ كردي كه مرا به مسابقه فراخواندی. اکنون باید از فراخوان خود دفاع كنی و پيشمان نشوی.»

از سویی دیگر، باز محمد مبارز که به تازه‌گی حریف استکالندی‌اش را در سازمان (ای‌‌سی‌بی) شکست داده، می‌گوید که کنکوف را در خانۀ خودش مغلوب خواهد ساخت و انتقام شکست هوتک و بدخشی را می‌گیرد.

قرار است نبرد میان باز محمد مبارز و دينس كانكوف، پس از پایان ماۀ مبارک رمضان در سازمان (ای‌سی‌بی) برگزار شود.

Advertisements