توریالی خاوری

مزد بگیران رژیم دست نشانده اشرف غنی احمد زی این غلام زرخرید آمریکا سخت در تلاش اند تا دستان خونین تیم تبهکار غنی احمد زی را از خون موسی قهرمان شستشو نمایند.
این بیخردان فراموش نموده اند که هیچگونه مرزی بین طالب،داعش ورژیم تروریستی اشرف غنی وجود ندارد.اشرف غنی مجری برنامه های امریکا در راستای دهشت افگنی افغانستان است.
طی دوهفته اخیر سقوط ولایت فراه پیشبینی میشد وحملات طالبان بالای سنگر های سربازان شجاع وافسران میهندوست به شدت ادامه داشت اما اشرف غنی این نوکر گوش بفرمان امریکا تحت نام تذکره الکترونیک مصروف آتشفشانی قومی بودوبه صدای مدافعین فراه لبیک نگفت ،سعی نمود تا با سقوط فراه جبهه طالبان را اکمال نماید.
هر انسان هوشمند باید درک نماید که اشرف غنی مامور بقای تروریسم در کشور است نه طرفدار حذف آن.جنرال دوستم زمانی که سرگرم جاروبسازی تروریسم بود،نخست توسط اشرف غنی کمین زده شد،سپس ترور شخصیتی گردید وسوم تبعید گردید.
ملت باید در قدم اول حساب شان را با رهبر تروریستان افغانستان اشرف غنی احمدزی تصفیه نمایند وبعدا به سرغ تروریستان تحت امر او بروند

++++++++++++++++++++++++++++++++++

سال پيش قندوز، بغلان و اكنون فراه را فروختند

خاينان و جاسوسان درون دولت براى پول دالر هر روز خون و جان سربان و مال مردم را مي فروشند….

اما ع و غ مشغول كمپاين ها براى حفظ قدرت هستند تا بار ديگر چهره هاى منفورشان را از ارگ و سپيدار بر رخ مردم بكشند…

چرا زهر نميخوريد، زن و فرزند و هستى و دارايي شما كه در ملك هاى بيگانه هستند پس شما با كدام سر و كله و شرم و شرف و وجدان بر گرده هاى مردم سوار هستيد….؟

هاى مردم آيا مي دانيد تنها يك بندر فراه بنام ميل ٧٨ شبانه ٢٠٠ هزار دالر عايد دارد كه بر جيب دزدان و خاينان محل و مركز مي ريزد….

بها بقایی

++++++++++++++++++++++++++++++++

جنگ فراه سرپوش روند ثبت نام کاپی تذکره ها

جنگ فراه با هدف تحت شعاع قراردادن موج مخالفت هاى مردمى عليه روند توزيع شناسنامه هاى غيرقانونى به راه افتاده است.

تماميت خواهان در عقيم سازى حركت هاى دادخواهانه استعداد و مهارت خاصى دارند. آنها با طالبان افق فكرى مشترك دارند و پروژه هاى كلان را با هم مديريت مى كنند. هر جا تهديدى را عليه حاكميت قومى و منافع خويش تشخيص بدهند، بلافاصله و بلادرنگ موضع واحد مى گيرند؛ تلاش هاى خودرا هماهنگ كرده و ظرفيت هاى شان را جهت از ميان برداشتن آن متحدانه به كار مى گيرند.

از اينرو در ادبيات سياسى ارگ، طالبان برادر اند، اما ناراضى! از نظر اينها برادران ناراضى وقتى راضى مى شوند كه از صدر تا ذيل دولت و حاكميت از وجود اقوام ديگر تصفيه شود و نخبگان آنها به سلول هاى زندان فرستاده شوند.

عبدالله پیمان

Advertisements