غرب با اشغال کشور سیستم مرسوم و عنعنوی خدمت عسکری را ملغا قرار داده و آن را به سیستم غربی «اجیر » تبدیل کرد.

 این یک امر طبیعی است که اگر انسان حیوانی را نگهداری و برایش  غذا و آب بدهد، فقط به امر و حکم صاحب عمل می کند و پرسه می زند.
 
حالا عساکر کشور مان نیز اجیر شده اند و باید به حکم صاحب عمل کنند. اما کاش این «صاحب» دلسوز و با وجدان و دارای یک آرمان انسانی می بود .!  به گزارش سپوتنیک

یورش نظامیان کشور بالای اتحادیه کارگران افغانستان

حوالی ساعت 5 صبح یکشنبه به صدها تن از نیروهای گارنیزیون کابل که مجهز با تانک ها و دیگر تجهیزات زرهی بودند بالای دفتر اتحادیه ملی کارگران (امکا) یورش برده اعضای این اتحادیه را لت و کوب نموده و تعمیر این اتحادیه را مهر و لاک کردند.

به گزارش اسپوتنیک، به گفته اعضای این اتحادیه نه تنها پولیس تعدادی از کارگران که اعضای این اتحادیه بودند را به شمول زنان و مردان لت کوب نموده است بلکه یک تعدادی دیگر را در موترهای رنجر انداخته و با خود بردند که تا هنوز از سرنوشت آنان خبر در دست نیست.

گفته می‌شود که رئیس جمهور اشرف غنی با فرمان شماره 57 خواسته است تا تمامی جایداد های این اتحادیه به حساب دولت ثبت گردد.

ما اعضای این اتحادیه می‌گویند که جایدادهای این اتحادیه از پول حق العضویت اعضای اتحادیه در سال 1343 خریداری گردیده که اسناد قانونی و قباله شرعی نیز بدست دارند و اگر آقای رئیس جمهور و حکومت تصمیمی در مورد غیر قانونی بودن جایدادهای این اتحادیه دارند باید از طریق ارگان‌های عدلی و قضای بررسی گردد نه با لت و کوب و تهدید اعضای این اتحادیه.

اعضای زن این اتحادیه توسط پولیس‌های زن مورد لت و کوب قرار گرفته و نیروهای پولیس حتی‌لباس های آنان را پاره کردند و از موهای زنان گرفته به شکل تروریستان با آنان رفتار نمودند.

اعضای اتحادیه کارگران می‌گویند که وظیفه پولیس این نیست که زنان کارگر را مورد لت وکوب قرار دهند بلکه نیروهای امنیتی باید از این تانک ها و تجهیزات در مقابل تروریستان استفاده کنند نه در مقابل کارگران بی‌دفاع که جز قلم چیز دیگری برای دفاع از خود ندارند.

همین اکنون اعضای اتحادیه کارگران بخاطر تامین عدالت و اعاده حقوق در مقابل دروازه سازمان ملل متحد خواهان عدالت استند.

Advertisements