چهارمین نشست 《جنبش عدالت‌خواهی مردمی》 در پارک گولایی حصه‌ی اول خیرخانه برگزار شد؛

این جمع نه بیکار و بی‌برنامه اند و نه از سر ماجراجویی گرد شده اند- بلکه با درک عالی از مسوولیت‌هایی انسانی خویش در قبال تاریخ و فرهنگ آراسته با زیور حرمت نهادن و حرمت بردن دادجویی می‌کنند.
امروز هنگامی‌ که به سمت پارک گولایی می‌رفتیم به کامبیز پویا گفتم: واقعن مردمان بد بخت شده ای هستیم، امروز جمعه است، روز تعطلی- انسان‌های خوش بخت در روز‌های تعطیلی به تفریح می‌روند، از ملاقات عزیزان شان لذت می برند. اما، ما در این روز جلسه‌ای گذاشتیم و بار سنگینی بردوش مان نهاده شده است. اگر امروز ایستادگی نکنیم و مساله‌ای هویت عادلانه حل نکردد، این کشمکش‌ها سینه به سینه به آیندگان منتقل می‌گردد و آنها روز خوشی نخواهند داشت- ما باید حلش کنیم تا فرزندان ما انسانی زندگی کنند!

مظهر کاویانی

Advertisements