امروز در پنجشیر
راهپیمایی بر ضد تصمیم فاسیشتی غنی و نپذیرفتن‌هویت تحمیلی افغان
پیش به سوی تحقق آرمان های مان

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

افراطیون، خانه را آتش می زنند

نذیر احمد زی، امروز دانسته و نا دانسته، آن هم در التهابی ترین شرایط شکننده، نقش واحد طاقت و گلبدین را به عهده گرفت. او گفت:
«افغانستان از افغان ها است و آرمان تان را به گور خواهيد برد و افغانيت را بالاى تان مى قبولانم، چه خوش باشيد و چه هم خفه!»
این عامیانه ترین حرفی است که از دهان یک اُمی بیرون آمد. احمد زی حرفی زد که با زور هرگز شدنی نیست. این آدم به حیث نماینده مردم سخن می گوید! نتیجه این شد که اشتباهی بی برگشت مرتکب شده که باید از همه به شمول واژه افغان پوزش بخواهد. .با این کلام خام فقط تحریکات منفی تولید می شود. عواقب این خطا را به زودی شاهد خواهیم بود. سخن گفتن به این سبک و سیاق، یک حماقت است. این لحن و بیان برای همزیستی و گذاره، سخت مضر است.
استاد پرتو نادری در واکنش به جفنگ احمد زی به حق چنین نوشت:
دشمن واژه افغان همین ها هستند نه دیگران! گزارش نامه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دکتر حمیدالله مفید

ملت افغان یا ملت انسان :

 

———————
در این روز ها بلای بی درمان شناسانامه یا تذکره تابعیت دوباره شاخ کشید و می خواهد تا با شاخ های وحشی اش آرامش تباری کشور را زخمی بسازد.
نخستین خواهش:
——————
برخی تاجکتباران ، هزاره تباران و ازبک تباران عزیز ما که زور شان به خر سیاست نمی رسد، ناسوده و بیهوده پالان آن را می کوبند و با نشر پُست های : ما از پشتونهای تروریست و انتحاری متنفر هستیم . این قوم یهودی کشور ما را بد بخت ساخته است ، نفت به آتش نفرت نسبت به هموطنان بسیار شریف پشتون ما که در این کشور زیادترین بار بدبختی را به دوش می کشند ، می ریزند ، از اینها تنها یک پرسش دارم : ایا کدام طالب و یا داعش خود را به خاطر تبار پشتون یا افغان انتحاری کرده است؟
پاسخ آن پیداست ، که نه! طالبان به خاطر دین اسلام و به خاطر رسیدن به حور های بهشتی انتحاری می کنند. که زیادترین جان باختگان این تازش های ترویستی پشتونها بوده اند.
پس از این سرگردان های تاریخ خواهش می کنم ، تا از پست کردن پُست های دروغ وجعل و نفرت خود داری فرمایند.
دومین خواهش :
——————
در تاریخ بشری کسی قوم وتبار ، ملت و یا ملیت مولوی جلال الدین محمد بلخی ، ابو علی سینا ، البرت انشتاین ، ادیسه ، گی دموپاسان را نپرسیده است و هیچ کسی هم نمی داند ، شاید برخی ها بپندارند ، که انشتاین یهودی بود ، در حالی که یهود دین است ، نه ملت و هم نه ملیت کسی نمی داند ، که مولانا مربوط به کدام تبار بوده است ؟
مگر همه مردم جهان ملیت ادلف هتلر را که عامل مرگ نزدیک به ۵۰ ملیون انسان بود می شناسند.
پس از جنگ دوم جهانی ناسیونالیزم از جهان رخت بر بست و با نفرت به گور سپاریده شد.
هویت چیست؟
هویت وامواژه تازی است که اصل آن الهویه است در تازی یا عربی چنین معنی می دهد: ویژه گی های شخصی که با آن یک انسان و یا یک شی که مشتمل بر صفات جوهری او باشد شناخته می شود ، هستی ، جوهر وو جود یک شی یا انسان در فارسی پیشین و اوستا آن را چبود ، نام و نشان و کیستی شخص می گفتند، در پهلوی به گونه ی کتامی ثبت شده است .در زبان های انگلیسی و آلمانی آن را :identication, identity گویند . و آن شامل این ویژه گی ها می شود: نام ، نخستین ویژه گی شناختی یک انسان ، نام خانواده گی ، دومین ویژه گی یک انسان ، نام پدر ، سومین ویژه گی انسان شناختی ، قد، رنگ چشم ، رنگ پوست و نشان انگشت، جایگاه پیدایش و کشوری که به آن تعلق دارد.
در کشور های جهان ودر دانش شخصیت شناسی امروز جهان هویت یک انسان به همین ها خلاصه می شود. ملیت ، دین ، زبان و ملت که به یک گروه وسیع مردم تعلق دارد، هویت یک انسان نمی باشد.در هیچ میدان هوایی از کسی نپرسیده اند ، که ملیت تو چی است؟
همین که پاسپورت او را می بینند می پرسند: نامت چیست؟ از کدام کشور هستی ؟ در کدام سال تولد شده اید و نشان انگشت او را می بینند. از دین ، از ملیت و از ملت او کسی چیزی نمی پرسد.
هویت ملی چیست؟
—————
هویت ملی یک واژه میان خالی و نو ساخته دولتی غنی است ، که در حقیقت هیچ معنی ندارد.
اگر هویت ملی یک باشنده افغانستان افغان است ، پس هویت غیر ملی آن چی است؟
اگر در شناسنامه یا تذکره تابعیت بنویسند ، که ملت افغان! پس ملت غیر افغان هم وجو دارد؟ که بنویسند ، ملت شاخدار و یا ملت دمدار ؟
چقدر کمیدی است؟
چرا باید نوشت : ملت افغان !
آیا ملت غیر افغان هم وجود دارد؟
در حالی که در بالای پاسپورت یا شناسنامه نوشته اند: تذکره تابعیت اتباع جمهوری اسلامی افغانستان .باز چرا در پایان آن نوشته اند ملت افغان ! آنهم برای همه یکسان ! این نوشته وقتی ارزش داشت ، که ملت غیر افغان هم وجود می داشت.
دومین خواهش:
—————
از پشتونهای که در برگه های فیسبوکی شان می نویسند: من افغان هستم و به افغان و افغانیت افتخار می کنم و با واژه ملیت و یا ملت افغان هیچ مشکلی ندارم ، نیز خواهش می کنم ، تا با این پست های شان که در حقیقت آفتاب را با دو انگشت پنهان می کنند ، وداع بگویند و موجب نفرت دیگر تبار ها را بار نیاورند، همه می دانند ، که واژه افغان و واژه پشتون به یک تبار اطلاق می شود ، ودرج این واژه در شناسنامه برقی هیچ موردی ندارد. زیرا از دوران پادشاهی فریدون به شمول دولت مقتدر اعلیحضرت احمد شاه بابای درانی ، پسرش تیمور شاه ، امیر امان الله خان و تا رییس جمهور کرزی کسی کاری به کار تبار ها نداشت وواژه افغان را در شناسنامه های مردم درج نکرد. با دریغ در دوره ریاست جمهوری غنی ، که سراسر با اشتباه و خیانت همراه است ، این بیماری جدید در کشور رخنه کرد و وحدت تبار ها را شکننده ساخت . ما باید ، فراتبار و فرا افغان شویم و به انسان فرهیخته و فراتبار مبدل شویم ، بکذارید ، تا نسل های بعدی نسل های انسان وفارغ از گرایش های تباری باشند .
راه حل اساسی و بنیادی این دشواری همین خواهد بود ، که در شناسنامه برقی تنها نام ، نام خانواده گی ، تاریخ تولد ، جایگاه تولد ، نام پدر ، رنگ چشم و رنگ پوست یا جلد و قد ذکر شود ، تا نسل های بعدی نه افغان باشند ، نه تاجک ، نه هزاره و نه ازبک فقط انسان فرهیخته و فراتبار بار ایند، تا کشور ما مانند کشور های پاکستان ، ایران و هندوستان از گیر ودار تباری و افغانگرایی رهایی یابند.
فراموش نکنید، تبار و قوم و افغان هویت انسان نیست ، زیرا هویت انسان ویژه گی های خصوصی و منحصر به فرد یک انسان می باشد. تبار ، قوم ، زبان و دین میان انسان ها مشترک است و مشترکات هویت نی بلکه گرایش و سردرگمی است. و انسان را از فرهیخته گی و فراتباری ووارسته گی به دور می سازد و زمینه های تفوق طلبی ، فاشیستی و برتری جویی را فراهم می سازد و درفرایند ، جامعه را به سوی پرتگاه سقوط می کشاند. بادرود ومهر

+++++++++++++++++++++++++++++++++.

نگاهی بر شناسنامه های برقی در سه گپ

سه گپ دارم:
گپ یکم: نگاه دوگانه اشرف غنی.
154 آدم در مقابل مسجد عیدگاه جمع شدند و گفتند” افغانیت غوارو” رییس حکومت توافقی بدون درنگ، به روی قانون پاس شده پارلمان که خودش هم امضا کرده ایستاده می‌شاشد و فرمان صادر می‌کند باید افغان درج شناسنامه ها شود؛ اما اعتراض دوامدار ملیون انسان برایش پشیزی ارزش ندارد و در برابرش سکوت ننگین اختیار کرده.

گپ دوم: شناسنامه
جدا از اینکه من هم برای برادران افغان خود افغانیت می‌غوارم و هیچ مشکل با ایشان ندارم، درج قوم، زبان، نام پدر بزرگ و سکونت اصلی را لازم نمی بینم که درج شناسنامه شود، به دلایل ذیل:
1_ در هیچ کشور این گزینه های بدرد نخور درج شناسنامه نیست.
2_ افغانستان در حال جنگ است، هنوز هم آدم خوری های گذشته را کسی فراموش نکرده، اینجا قبول بکنید یا نکنید اقوام در برابر هم خواهند گرفت، باور ندارید بروید از تاکستان‌های شمالی پرسان کنید؛ اگر یک بار دیگر جنگ خانه به خانه شروع شود، درج قومیت بحران ساز می‌شود و منجر به نسل کشی خواهد شد.
3_ وقتی محل تولد درج شناسنامه باشد، هیچ نیاز نیست که سکونت اصلی هم درج شود؛ درست و منطقی نیست که تعداد اتاق های آپارتمان مان هم در شناسنامه ذکر شود.!
4_ من حتا مخالف درج نام پدر هستم؛ چون نام و تخلص کافی است؛ خوب نام پدر باشد؛ اما نام پدر کلان دیگه هیچ توجیه ندارد که درج شود.
5_ عوض چند قطار شتر بیاید از نام تمام اقوام افغانستان یک نشان بسازیم که همه خود را در شناسنامه دیده بتوانند.

گپ سوم: نگاه افغان ها و غیر افغان ها.
افغان ها یا پشتون ها از ملا شروع تا دموکرات، تکنوکرات، دانشجو، پزشک، آموزگار، وکیل، بی سواد و باسواد همه می‌گویند که اگر افغان نیستی برو به ایران و تاجیکستان و ازبیکستان، شما مهاجر هستید. افغان ها برای غیر پشتون ها زبان تعریف می‌کنند، هویت تحمیل میکنند، ارزش های خود شان را تعین می‌کنند و همیشه ترافیک زبان و هویت دیگر اقوام هستند. همیشه غیر افغانها را متهم به جاسوسی و وطن فروشی می کنند درحالیکه وجب وجب خاک این ستمکده را نیاکان شان فروخته است و در جیب کلان کلان رهبرهایشان شناختی کارت پاکستان است. (به بحث تاریخی بومی و مهاجر نمی پردازم.)

در مقابل غیر افغان ها( تاجیک ها، ازبیک ها و هزاره ها” هیچ گاه نگفته اند که آقا در هر جمله پشتو که از زبان مبارکتان برون می شود شش واژه اردو و انگلیسی و فارسی است، برو مواظب زبان خودت باش.
غیر افغان ها می‌گویند، برادر افغانم، قربان نام و تاریخ و فرهنگت شوم، اگر قرار باشد که هویت من در شناسنامه ام ذکر شود پس بگزارید خودم تصمیم گیرنده باشم؛ اگر یک ذره هم به حقوق شهروندی باور دارید و به همدیگر پزیری احترام دارید بیاید و در کنار من ایستاد شوید و از هر اعتراض عدالت خواهانه دفاع کنید تا من هم در کنار تو ایستاده شوم و از حکومت بخواهم چرا در پانزده سال دوازده خانم از مکاتب پکتیا فارغ می شود؟ مگر زن افغانِ پکتیایی حق ندارد با سواد شود؟ بیاید از حکومت بخواهیم لقمه نان جوان پشتون را به آنطرف دیورندی ها ندهد.

پشتون عزیز بخدا قسم است که پشاوری برادر تو نمی‌شود، من برادرت هستم، من برای تو اشک می‌ریزم و من در برابر بیگانه ها از تو دفاع می کنم نه پشاوریها !
بیا پشت لر و بر نگرد، مرا در آغوش بگیر تا پلان شوم دشمنان مشترکمان را ناکام بکنیم. هنوز هم ناوقت نشده.

ادیب همراه

+++++++++++++++++++++++++++++

تبدیل پروسه تذکره به کمپاین انتخاباتی

اگر دولت را با معیارات حداقل ملی بسنجیم، بشدت مأیوس کننده است. امروز همۀ مردم شاهد موضعگیری های رهبران حکومت در مورد تذکرۀ الکترونیکی بودند و این یعنی آخرین میخ بر تابوت حکومت موجود

حکومت، پروسۀ ملی تذکرۀ الکترونیکی را به کمپاین انتخاباتی تبدیل نمود.
احمدولی مسعود در کنفرانس اعلام موجودیت جریان فکر ملی اعلام کرد که از پورسه های ملی نباید برای کمپاین انتخاباتی استفاده شود.

وی اضافه کرد: اگر دولت موجود افغانستان را با معیارات حداقل ملی بسنجیم، بشدت مأیوس کننده است. امروز همۀ مردم افغانستان شاهد موضع گیری های رهبران حکومت در مورد تذکرۀ الکترونیکی بودند و این یعنی آخرین میخ بر تابوت حکومت موجود.

برادر احمد شاه مسعود افزود: وقتی یک پروسۀ ملی هویتی و به این مهمی طی مدت چهار سال مسکوت باقی می ماند، فقط در دقیقۀ ۹۰ آنهم در آستانۀ انتخابات و فصل آخر عمر سیاسی حکومت در قالب یک پروژۀ کمپاینی باز می گردد و با این کار اقوام را در مقابل یکدیگر قرار می دهند و به سرباز گیری و بهره برداری می پردازند، این یعنی افتضاح ملی.

رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود از توافقنامه سیاسی با حکومت نام برده خاطر نشان ساخت: با این تقسیم بندی های قومی چگونه توقع دارند که در انتخابات پیشرو رأی ملی بگیرند و رهبر ملی شوند؟
چرا رهبری دولت طی مدت چهار سال اخیر بر اساس توافقنامۀ سیاسی که حاصل رأی میلیون ها شهروند این سرزمین بود به این پروسه نپرداختند. این پروسۀ ملی مانند انتخابات نیست که برنده و بازنده داشته باشد. این پروسه به گفتمان ملی، توافق و سرانجام به تفاهم همگانی ضرورت دارد تا باور ها، نماد ها، خواست های واقعی، مطالبات و ارزش های همۀ مردم در آن گنجانیده شود و فرد فرد این سرزمین احساس خوشی و ناخوشی و مالکیت یکسان برخانۀ مشترک افغانستان داشته باشند.

وی از مشکلات و وضعیت ناامنی موجود درکشور یاد کرده گفت: در وضیعتی که از هرگوشه و کنار این سرزمین خون و آتش موج می زند، فریاد مردم به آسمان ها رسیده است، ۹ میلیون انسان زیر خط فقر زندگی می کند، ۱۱درصد نیروهای امنیتی طی یک سال کاهش یافته است، چندین میلیون بیکار اند، در چنین شرایطی اعلام سیاست رهبری حکومت وحدت ملی در سیاسی ساختن تذکرۀ الکترونیکی، دشمنی ها، خصومت ها، کینه ها و عقده ها را در بین مردم گسترش و عمیق تر ساخت و این خود بگونۀ طبیعی باعث تباهی و ویرانی بیشتر کشور می گردد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لينا روزبه
من به جای طرح کاروان شتر در زیر عکس گیرنده در تذکره های الکترونیکی، سلسله کوه های هندوکش را ترجیح میدهم…کوه نمادی از آن سرزمین و استقامت مردم اش است….ولی شتر!!!…من تا جائیکه به یاد دارم در کوچه ها و سرک های کابل و شهر های دیگر هیچ وقت حتی یک شتر را ندیدم…شتر و کاروان ان، نماد اعرابست…ولی آغاز تقسیم تذکره ها کار خوبیست، باید نفوس افغانستان بنوعی سرشماری شود.
==================================
 

شما افغان هستید و پدران شما کوچی و شترچران بودند؟

بیایید جنبش دفاع از هویت را ایجاد کنیم.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی امروز با حضور رییس جمهور بصورت رسمی آغاز شد.
رییس جمهور غنی و بی بی گل بانوی اول از نخستین کسانی بودند که شناسنامه های الکترونیکی را اخذ کردند.
سپس معاون دوم رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، دادستان کل، رییس مجلس نمایندگان، رییس مجلس سنا، محمد خان معاون اول جناب عبدالله، خلیلی رییس شورای صلح، برخی از وزرا و افراد دیگری از دولت شناسنامه های برقی گرفتند.
پیش از این رییس جمهور برای رسیدن به اجماع ملی مانع توزیع این شناسنامه ها شده بود اما امروز با وجود مخالفت این روند را آغاز کرد.

قبلا مجلس نمایندگان طرح اصلی شناسنامه های الکترونیکی را تنظیم و به دولت پیشنهاد داده بود اما مورد قبول جناب غنی قرار نگرفت و در طرح اجرایی هم ملیت همه اقوام افغانستان «افغان» ذکر می شود و هم طرح شترها و شترچران ها در پایین تذکره همه اقوام و ملیت ها نقش می بندد.

هرچند بسیاری از بزرگان و سران احزاب در اینباره تا کنون سکوت کرده اند، اما داکتر عبدالله در اولین ساعات اجرایی شدن این طرح، با شرکت در یک کنفرانس خبری مخالفت خود را بصورت رسمی با توزیع اینگونه شناسنامه های الکترونیکی اعلام کرد.

وی در قسمتی از سخنانش گفت: توزیع تذکره بدون توافق و تفاهم رهبری حکومت و مردم گرفته شده و فاقد مشروعیت می‌باشد و من در این پروسه شریک نیستم. توزیع تذکره الکترونیک یک پروسۀ ملی است و هیچ کسی با اصل توزیع آن مخالف نیست. اما نباید خواست و توافق نظر جمعی نادیده گرفته شود. با عوام‌فریبی، دروغگویی و بازی با افکار عمومی راه به جایی نخواهیم برد.

عبدالله در ادامه افزود: در شرایطی‌که جمع بزرگی از مردم تذکره گرفته نمی‌توانند، جمع دیگر را به تفرقه و اختلاف کشاندن، هیچ هدفی را برآورده ساخته نمی‌تواند. در شرایط فعلی ما به وحدت و یکپارچگی ضرورت داریم نه به اختلاف و نفاق ملی.

شما خواننده عزیز بگویید که افغان هستید و پدران شما کوچی و شترچران بودند؟

 

++++++++++++++++++++++++++++

در تذکره ام واژه افغان ننویسید

فرهاد دریا در صفحه‌اش چنین نگاشته است: بیاییـــــــــد حرف حق را بگوییم!

ما از دامن فرهنگی پارسی دری با سواد شدیم…
حتی رهبران قوم محترم من (پشتون) انسانیت آداب فرهنگ معاشرت و زیست باهمی را از متمدن ترین قوم کشور شیرینم یعنی تاجکان آموختند. اشعار ناب فارسی بود که عشق را در وجود من سبزنمود و در رگ رگ شاخ برگم خون موسیقی و محبت را روان ساخت.
از هردو جناح خواست عاجزانه ام این است تا در مقابل یکدیگر از گذشت کار گیرند چی فرق می کند در شرایطی که همه اراکین کشور و نشان های دولتی به زبان یک قوم است از نوشتن کلمه افغان در شناسنامه خود داری کنند
تا باشد مثل همیشه افغانستان آیینه ی تمام نمای همه مردم دوستداشتنی ما باشد.

مخلص تک تک هموطنان
دریا

Advertisements