ملک ستیز

ارادهء مردم در کجای این پارلمان نهفته است؟

امروز حیاتی‌ترین مسئله امنیت شهروندان ماست. نبود این پیش‌زمینهء اساسی، حق حیات آن‌ها را که ابتدایی‌ترین و بنیادی ترین حق انسانی است، سلب کرده است. به همین منظور ، پارلمان روی مدیریت امنیتی کشور بحث می‌کند و تصمیم می‌گیرد. حالا در چنین روزی اکثریت اعضای مجلس نماینده‌گان غایب هستند.

حالا سه پرسش مهم:

وقتی شما بر حیات شهروندان ارزش نمی‌‌دهید، چرا شهروندان حیات خود را برای کرسی‌های فاسد شما بسپارند؟

وقتی شما سواد «پرسیدن» و معنای «پارلمان‌تریزم» را بلد نیستید، برای چه باقی مانده‌اید؟

آیا شما معنای «نماینده‌گی» را بلد هستید.

به باور من ادامه جلسات این پارلمان اهانت به ارزش‌های انسانیت، خون شهدا و ندای میهن است.