حسن سپاهی

یک بام ودو هوا ؟
ادعا گردید که در اثر حمله هوایی دولت بشار اسد ، چهلتن با گازکلورین کشته شدند سه کشور متقتدر ومدعیان حقوق بشر یکصدوده راکت کروز را به خاک سوریه فرستادند اما در یک مرکز توزیع تذکره درکابل 69 تن اطفال ، زنان ومرد انیکه ارزو داشتند تا از حق رای شان به خاطر تحقق دموکراسی استفاده نمایند ، توسط حمله انتحار ی داعشی قربانی شدند و120 تن را زخمی ساخت ، داعش مسولیت این حمله مرکبار ووحشیانه را پذیرفت نه تنا که مراکز معلوم داعش مورد حمله قرار نگرفت این عمل جنایتکارانه از سوی حامیان باصطیلاح حقوق بشر محکوم هم نشد ایا افغانها بشر نیستند ؟؟ قتل عام اطفال واشخاص ملکی بیگناه جنایت نیست ؟؟

 

Advertisements