!!!…مبصرین وآگاهان نظامی محاسبه دیگری دارند

برگردان بفارسی – صفوی.
آگاهان سیاسی- نظامی به این نظر اند : اگرازجمله 105 راکت فیر شده به گفته ترامپ ” هوشمند” امریکایی بخاک سوریه به تعداد 70 راکت آن با باراکت های کهنه 40 سال پیش تولید شده ای شوروی بنام ” زینت ” اس – 200 که قطعآ دیگر درروسیه تولید نمیشود سقوط داده شده باشد وتنها 35 راکت آن به هدف اصابت کرده باشد که آنهم نظر به شواهد موجود نه چندان موثر بوده است ؛ درحقیقت محققین نظامی ازیک طرف توانمندی قدرت نظامی امریکا را کاملا زیرسوال برده اند ، وازجانبی هم این خود موفقیت خیلی بالایی نظامیان دولت بشار اسد را به نمایش میگزارد.
.با اینکه پنتاگون هنوز از سقوط 70 راکت هوشمند خوبش اعتراف نکرده است.
++++++++++++++++++++++++++++
” حالا توپ درمیدان روسها است
معاون اول دبیر کل کمیته دفاعی پارلمان روسیه الکساندر شرمین

برگردان بفارسی – صفوی.
“زمان برای حدس، فرض، فرضیه، نسخه، حتی جوک ها پایان یافته است .ترامپ با این کار خویش درسطح جهان نشان داد وتصمیم گرفت ومیخواهد که تمام دست آوردهای روسیه را در سوریه به صفر برساند ، پس از این حمله موشکی علیه وباید حالا توپ در میدان روسیه قرار دارد وباید با اراده قوی که دربرگیرنده از سپردن بهترین سلاح تاتخربب موشک ها ی لازم وهشدار قوی را به جانب مقابل باید آغاز کرد. من فکر می کنم وباور دارم که در اینجا امریکا سعی میکنند که نقطه استقامت وضعیف مارا بررسی کند ، آمریکا هرگز از زمان جنگ جهانی دوم با یک واکنش جدی مواجه نشده است، بنابراین حالا باید این درس را دریافت کنند. روسیه همین اکنون شانس تاریخی دارد وامریکا را برای ابد بجایش نشاند قبل از اینکه تمام جهان به راه بیفتد و آمریکا برای همیشه به سرزمین اصلی خود بازگردد و از آنجا بیرون رود و تمام پایگاه هایش را جمع آوری کند.”
وی درادامه گفت : ” هرگاه روسیه عمل قاطع را انجام ندهد ؛ بودن ما درخاک سوریه بیهوده وبی ارزش است ودرمقابل داعش بازنده خواهیم بود وجوابی هم درمردم سوریه که برای دفاع شان رفته بودیم نخواهیم داشت وبا چه روی به طرف آنها نگاه کنیم
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دموکراسی خودش نزدتان می آید

!!…جهان موجود

اگرشما حقوق بشر ودموکراسی را خوش ندارید ، حتمآ دموکراسی خودش از زمین ، بحروفضآ نزدتانمی آید.

صفوی

Advertisements