روسیه شواهد دست داشتن مستقیم بریتانیا در توطئه غوطه شرقی را دارد

وزارت دفاع روسیه میگوید که شواهدی وجود دارند که دست داشتن بریتانیا را در توطئه غوطه شرقی ثابت میسازد.

جنرال ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه اظهار داشت، روسیه شواهد فراوانی دارد که نمایانگر آن است که حمله کیمیاوی به دومای سوریه جعلی بوده و یک توطئه است.

جنرال ایگور کاناشنکوف افزود که بریتانیا به طور مستقیم در سازماندهی تحریکات حمله کیمیاوی به شهر دومای سوریه دست داشته است.

وی تاکید کرد که امریکا و کشورهای غربی هنوز هم حکومت مشروع سوریه را به استفاده از سلاح های کیمیاوی علیه غیر نظامیان در غوطه شرقی متهم میکند، «این همه اتهامات بی اساس است.»

قابل یادآوری است، پیش از این، کشورهای غربی، سوریه را به حملات کیمیاوی در شهر دوما در غوطه شرقی متهم کرده بود. از سوی دیگر، مسکو ادعای استفاده از گاز کلر و مواد کیمیایی توسط اردوی سوریه را رد نمود. به گفته وزارت امور خارجه روسیه، ادعای استفاده از مواد کیمیاوی توسط نیروهای سوریه — حمایت از تروریست ها و توجیه حمله احتمالی به سوریه از سوی کشورهای خارجی میباشد.

Advertisements