در عدم کنترل حکومت، هزاران هزار مرکز با نام دین در سیاست وهابیت اعراب و دسیسه دیگر حامیان، خروجی جز افراط گر و انتحاری ندارد و حال، چرا مکاتب پرورش تروریسم بسته نمی شود؟

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان ، همزمان با سال سخت امنیتی کشور که تروریستان در همکاری با درون نظام یک لشکر انتحاری از رویداد تکان دهنده یک کانتینر مواد منفجر کابل تا هدف های کوچک در جای جای کشور را دارد، وجود هزاران هزار مکاتب دینی دلیل بر چنین خروجی از نیروی انسانی افراط گر است.

در حالی که تمویل کنندگان بخش اعظم این گونه مراکز، عربستان با نیت گسترش وهابیت و پاکستان در هدف پرورش افراط گر می باشد، حکومت چنان سرگرم اختلاف های درونی با یک ارگ طالب دوست که حتی اگر خواهان کنترل بر مراکز دینی نیز باشد تهی از توان چنین کاری است.

در این میان، جدای از کابل آشفته در رویدادهای امنیتی و خشونت، ولایت های بزرگ مملو از مکاتب با عنوان دینی است در تمویل مالی کشورهای اسلامی بخصوص عربستان، پاکستان و ایران که هیچ گونه نظارتی بر متون تدریسی در آنها از سوی وزارت معارف صورت نمی گیرد.

و همچنان که هر ساله رقم بالایی از این مراکز فارغ التحصیل می شوند آیا برای نیازهای دینی جامعه می باشد یا تامین نیروی انسانی تروریستان برای ارتش افراط گرایان عربستان، پاکستان و امریکا؟

با وجودی که مردم همواره قربانی اصلی هر جنگ و انتحاری هستند و خانواده ها داغدار از دست دادن ها در قوانین سخت افراط گرایان و محاکمه صحرایی طالبان چنان سرخورده از ظاهرسازان دینی که دیگر این گونه مکاتب را حمایت نمی کنند، چرا حکومت به جای فرافکنی و ایجاد حاشیه امن برای قدرت های توطیه گر خارجی، اقدام به بستن مکاتب با نام دینی اما پرورش دهنده تروریسم و انتحاری نمی کند؟

حکومت کرزی و غنی با رویکرد قبول هر کمک و سخاوتی از سوی کشورهای خاورمیانه به ویژه اسلامی با این استدلال که به گسترش روابطه خارجه می انجامد بر بی کفایتی ها و کوتاهی معارف سرپوش می گذارد در حالی که عربستان برای مقابله با دشمن منطقه ای خود، ایران از هیچ تلاش در افغانستان فروگذار نیست و در پی رواج افراط گری و وهابیت در تقابل نفوذ مذهب شیعه در سرازیر کردن پول بر اینگونه مراکز می باشد.

این در حالی است که ریاض در کنار پاکستان با به رسمیت شناخت طالبان، پس از سقوط این گروه تروریستی بدون شرکت در بازسازی افغانستان تمامی سرمایه گذاری خود را متوجه دانشگاه ها و مراکز اسلامی با مضمون آموزه های افراط گرایانه طالبان می کند.

هرچند تمامی این مکاتب با عنوان دینی شامل افراط گری و پرورش انتحاری کننده نمی شود اما رقم بالایی از این مراکز در وابستگی کامل حامیان خارجی جایی برای پرورش نیروی انسانی غیرقابل انعطاف برای لشکر افراط گرایان است به همین منظور نه تنها طالبان زیر فشار امریکا یا جامعه بین المللی بلکه با کاهش بودجه و نیرو نیز مواجه نیست که شامل دیگر گروه های تروریستی نیز می باشد.

در این میان، متون آموزشی این مکاتب به آموزش الهیات طالبانی می پردازد که هیچ گونه نرمشی در مقابل هم مذهب و هم تبار در مواجه با اختلاف ها ندارد که می توان آن را در گسترش دامنه خشونت ها از قوانین سخت افراط گرایانه و محاکمه های صحرایی تا زندگی در هراس و طاقت فرسای مردم مناطق تحت حاکمیت طالب و تروریستان دید.

هرچند رقم دقیق مکاتب دینی در کشور وجود ندارد اما جز تعدادی انگشت شمار باقی در وزارت معارف ثبت نشده که تعداد آنها به بیش از 15 هزار مرکز می رسد زیرا در عدم نظارت حکومت، جنگ و ناامنی سبب ایجاد حاشیه امنی برای تمویل کنندگان در برپایی این گونه مکاتب شده است که با نام دین به گسترش ایدیولوژی های افراط گرایانه می پردازند تا نیروی انتحاری خود را در اهداف شوم تامین کنند.

اینکه مراکز وابسته به عربستان در دیگر کشورهای اسلامی دستاوردی جز تبلیغ وهابیت نداشته و سبب بروز رقابت های مذهبی و اوج گیری دشمنی دینی با خروجی لشکر افراط گرایان شده است می توان در افغانستان نظاره کرد که چگونه طالب و تروریستان به وجود آمد و سبب داعش زمینه ظهور یافت.

و زمانیکه طالبان برخی مناطق را بدون هزینه نظامی در گسترش ایدیولوژی خود تسخیر می کند که به دلیل وجود چنین مراکز می باشد، حکومت می تواند در تدوین متون تدریس شده توسط اساتید غیروابسته به عوامل خارجی، هم در جهت کاهش افراط گری گام برداد و هم حیاتی است که مکاتب دینی با خروجی تروریست و انتحاری در اقدام ریاست جمهوری بسته شود

++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

اظهارات یکی از مهره های مهم « آی ایس آی »  به نام داوودزی
فراموش نشود که این مهره یکی از ریزرف های روبای پیر برای دور بعدی  انتخابات ریاست‌جمهوری نیز هست.

داوودزی: حمله برطالبان مایه تاثر و تالم مردم گردید

محمد عمر داوودزی حمله بر طالبان را نکوهش کرده کشته شدن طالبان را به ملت افغانستان تسلیت گفت: حمله اخير هوايى در ولسوالى دشت ارچى ولايت قندوز چندين كشته و زخمى برجا گذاشت كه مايه تاثر و تالم مردم افغانستان گرديد.

وی اضافه کرد: مردم افغانستان ديگر از انفجار، انتحار و بمبارد به تنگ آمده است. هر روز ده ها هموطن خود را از دست مي دهيم و خبرهاى خشونت و بدبختى از گوشه و كنار وطن به گوش مى رسد.
به همين خاطر صداى صلح بلند شده است. ما هم با تمام توان طرفدار صلح هستيم تا كشور از اين بدبختى ها نجات يابد.

داوودزی اضافه کرد: ما راه نجات كشور را در اين مى دانيم كه در زمينه صلح به پيشرفت هاى دست يابيم. صلح يگانه گزينه براى يك افغانستان مترقى، آزاد و سربلند است.

.

Advertisements