پس از اظهارات اخیر سید اسحاق گیلانی در مورد پاکستان، امنیت ملی گفته هایش را ضد منافع ملی خواند و دادستانی کل وی را برای بازجویی فرا خواند.

آقای گیلانی امروز با شماری از هوادارانش به اداره دادستانی بخش امنیت ملی رفت و هشدار داد: “به سراحت میگویم که اگر ده دقیقه بیشتر در اینجا بمانم، کشور آتش میگیرد.”

هواداران آقای گیلانی نیز از بهر فراخوان وی اعتراض کردند.

نورآغا منگل یکی از اعتراض کننده گان گفت: “آقای گیلانی حقیقت های زیادی را بیان کرده است و نباید حکومت با وی رفتار نادرست داشته باشد.”

زیارمل یکی دیگر از اعتراض کننده گان اضافه کرد: “حکومت به دنبال یک توطئه در برابر آقای گیلانی است و ما از مریدانش هستیم و این اجازه را نمی دهیم.”

چندی پیش، رییس نهضت ملی مردم افغانستان اسحاق گیلانی در نشستی در اسلام آباد گفته بود که هند از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده می کند.

سید ناصر عطایی، رییس شورای ملیت سادات افغانستان تصریح نمود: “در گفته های پیر صاحب هیچ شکی وجود ندارد. این واقعیت است. در داخل افغانستان هزاران دست کار می کنند و ما هم این را می دانیم.”

آقای گیلانی پس از ۲۰ دقیقه از دادستانی بیرون آمد و چنین بیان کرد: “هم پاکستانی ها، هم هندی ها، امریکایی ها و انگلیس ها در خاک ما مداخله دارند. طیاره های بی پیلوت آمریکایی از افغانستان پرواز کرده و خاک پاکستان را بمبارد کرده اند و به تعدادی از مردم تلفات وارد کرده اند. حال پاکستان قصد آن را از امریکایی ها گرفته نمیتواند و آن را از ملت بیچاره افغانستان میگیرد.”

 در همین حال سخنگوی دادستانی کل کشور جمشید رسولی ابراز نمود که پرونده آقای گیلانی در حال بررسی است.

آقای رسولی افزود: “همکارن ما در این مورد تحقیق کرده اند و تحقیق ادامه دارد. خوشبختانه امروز ایشان به دادستانی امنیت ملی رفتند و این قانون پذیری اقدام نیک است.”

آقای گیلانی در پیوند به گفته هایی که از سوی دادستانی فراخوانده شده بود، هنوز هم پافشاری میکند و به حکومت نیز اشاره دارد که نباید به کشورها اجازه دهند تا از خاک افغانستان برضد کشور دیگر استفاده کنند.

گزارشگر: علی اصغری

Advertisements