در پی انفجار مرگبار که توسط طالبان تروریست( این پروژه معلوم الحال انگریزی) در ولایت هلمند در روز سوم سال نو صورت گرفت،امروز دوشنبه 26 مارچ، مرکز دروغ پراگنی انگلیس ( شیطان سی!) خبر داد که:

آمادگی تظاهرات ضد جنگ در مرکز قدرت طالبان افغانستان  در پی انفجار خونین هفته گذشته در ولایت جنوبی هلمند، صدها نفر آماده یک راهپیمایی بی‌سابقه ضدجنگ از مرکز این ولایت به موسی قلعه، مرکز اصلی قدرت طالبان شده‌اند.

بی بی سی نمی گوید که هلمند، مرکز تجمع نیرو های خارجی و به ویژه انگریزی است.

بی بی سی نمی گوید که هلمندی که مرکز تولید، تورید و ترافیک حدود 95 فیصد از مواد مخدر جهان است؛ درین ولایت بیشترین نیرو های خارجی نیز مستقر اند و تشریف دارند( پس وظیفه ی اصلی نیروهای خارجی مستقر درین ولایت به کدام هدف و غایه می 

تواند توجه شود؟ ).

بی بی سی ادامه می دهد:

انفجار بمب روز سوم نوروز 15 کشته و ده ها زخمی برجاگذاشت.

 

   مردم این ولایت در واکنش به این رویداد از مناطق مختلف به لشکرگاه آمده و خیمه تحصن برپا کرده‌اند.

قرار است معترضان روز پنجشنبه پیشرو مسیر دوصد کیلومتری میان لشکرگاه و موسی قلعه را که در کنترل طالبان است، پیاده بپیمایند. هدف این راهپیمایی گرفتن تعهد از گروه طالبان و دولت افغانستان برای پایان جنگ خوانده شده است”.

در پی این عملیات تروریستی خونین که طالبان با افتخارمسولیت آن را به عهده گرفته است، باید مردم هلمند  از دولت مزدور و نیرو های خارجی می خواستند که با این نیروی بزرگ و تجهیزات مدرن قرن بیست و یک  در هلمند باییست لانه های تروریستان را در هلمند و کویته و پشاور نابود سازند. اما استخبارات خارجی با سازماندهی و تمویل و تطمیع عده ای از مزدوران و یا بی خبران، می خواهد که عده ای را نزد طالبان برای  عذر خواهی بفرستد. از جانب دگر، اذهان جامعه ی جهانی را به نیرومندی طالبان پروژه انگریزی متقاعد سازند.

خبر دوم:

ارگ، کرزی و حکمتیار از تخریب پایه برق در قندوزسکوت کرده اند.

مردم کابل با چهار ولایت دیگر بی برق اند؟ اما ارگی ها، کرزی، حکمتیار با دشمنان خارجی  مردم افغانستان باز هم به حمایت از طالبان تروریست می پردازند و دَم از مذاکره و مصالحه با تروریستان را ساز و فریاد می زنند.

نفرین بر این دشمنان بشریت! س.