مثل آفتاب روشن و آشکار است که مراکز تروریستی و صادراتی طالب و داعش و سایر شبکه های مماثل در پاکستان تشریف دارند. اما نیکلسن خان چرا پیوسته خود را در کوچه حسن چپ زده در پی جستجوی آنان در کابل و افغانستان است؟
 
آیا گاهی شده است که نیکلسن ها از مرکز تروریستان طالب در کویته و پشاور سخن گفته مرکز آن ها را تهدید به نابودی کند؟ به صورت قطع!!!
 
این مهاجمین و اشغالگران طی سالیان متمادی مصروف در جنگ زرگری با پاکستان شده است.  به چشم مردم خاک پاشیده،  در پی ادامه جنگ های فرسایشی برای ادامه حضور و غارتگری و تاراجگری منابع زیرزمینی و روز مینی می باشند. بدین ترتیب می خواهند در نهایت گروهک های تروریستی را در حاکمیت کشور شامل ساخته تا دین و تعهد خود را در برابر شیطان بزرگ یا انگریز و نوکرک منطقه ای اش محقق سازند.س.
به گزارش تلویزیون طلوع،

تأکید نیکلسن بر شناسایی شبکه‎‏های مخفی طالبان در شهر کابل

جنرال جان نیکلسن می گوید که نیروهای امریکایی در کنار فراهم سازی اطلاعات استخباراتی، در انجام عملیات های مخفیانه برای برهم زدن شبکه های پنهانی طالبان در کابل نیز نقش دارند.

فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو، فعالیت شبکه های مخفیانۀ طالبان را در شهر کابل جدی می داند، اما از تلاش های جدی برای شناسایی این شبکه ها خبر می دهد.

این مقام بلند پایه امریکایی، همچنان از حمله های مخفیانه نیروهای ویژه امریکایی برای توقف حمله های مرگبار در شهرکابل پرده بر می دارد.

جنرال جان نیکلسن، می گوید که نیروهای امریکایی در کنار فراهم سازی اطلاعات استخباراتی در انجام عملیات های مخفیانه برای برهم زدن شبکه های پنهانی طالبان در کابل نیز نقش دارند: «تشدید جنگ با پشتیبانی ایالات متحده برضد طالبان در سال روان و پس از یک رشته حمله های پیچیده، باعث شدند تا شکاف های بزرگ در امنیت شناسایی شوند. کابل محور تلاش های مان است. امنیت این شهر و کابلیان را تأمین می کنیم زیرا جامعه جهانی  در این جا حضور دارد و اهمیت استراتیژیک به پیکار ما دارد.»

این جنرال بلند پایۀ امریکایی، طالبان و گروه های دیگر را مسؤول تلفات بیشتر غیرنظامیان در کابل می دانند.

جنرال جان نیکلسن می افزاید: «ما یک تغییر را در شیوه های جنگی طالبان می بینیم، اما آنان بم های بسیار کشنده وبدون تفکیک را به کار می برند که باعث تلفات بیشتر غیرنظامیان می شوند.»

در کنار گرفتن همکاری های استخباراتی وعملیاتی از نیروهای ناتو، حکومت افغانستان به تازه گی طرح امنیتی تازه را برای پایتخت نیز نهایی ساخته است.

فرماندهی پولیس کابل نیز موجودیت شبکه های پنهانی هراس افگنان را در پایتخت تأیید می کند.

اما، ذکریا ذکریا، یک عضو مجلس نماینده گان می گوید که بدون شناسایی کسانی که به گفته وی، از داخل حکومت با هراس افگنان همکار استند، امنیت در پایتخت درست تأمین شده نمی تواند.

از آغاز سال روان میلادی تاکنون، کابل گواه بیش از پنج حمله انتحاری وگروهی از سوی طالبان و داعش بوده است؛ حمله هایی که بیش از دوصد کشته و بیش از صد زخمی به جا گذاشته اند.