وزارت داخلۀ از جان باختن یک دانش

‎آموز درنتیجۀ انفجار یک بم‌دستی در شهر کابل، خبر می‌دهد

وزارت داخلۀ کشور امروز (یک‌شنبه ۲۷حوت) تأیید می‌کند که یک دانش‌آموز مکتب خصوصی درنتیجۀ پرتاب یک بم‌دستی، جان باخت.

نصرت رحیمی، معاون سخن‎گوی وزارت داخله می‌گوید که این رویداد در منطقۀ دشت‌برچی در مربوطات ناحیۀ سیزده‌هم شهرکابل هنگامی رخ‌ داد که این دانش‌آموز می‌خواست بر یک مکتب خصوصی، بم‌دستی پرتاب کند.

تاکنون از تلفات بیشتر این رویداد، جزئیات در دست نیست.

آقای رحیمی در بارۀ هویت عامل رویداد و هدف آن، جزئیات ارایه نکرد.

پولیس بررسی‌ها را در بارۀ این رویداد، آغاز کرده‌است.