حفر «گورستان امپراتوری» با اسکواتور روسی

جمیز ماتیس به سازماندهی جنگ آمد؛ از صلح خیالی داد زد!

 

وزیردفاع امریکا در سفر به کابل به طور پلان شده مرتکب پیروی از غلط اندازی های همتایان قبلی خود شد و اظهار داشت که  پیروزی در جنگ افغانستان لزوماً نه از راه نبرد که از طریق مصالحه با طالبان امکان پذیر است. طالبان اکنون فقط نام شب یا نام روز برای جنگیدن وبازی کردن است.
اوضاع داخل ومنطقه اتفاقاً طوری است که پیروزی برای امریکا نه در جنگ میسر است نه در مصالحه دروغینی که شعار می دهد. ثبات و مصالحه در افغانستان کمترین مفادی برای امریکا و پاکستان ندارد. آن ها خود را محکوم به دوام جنگ کرده اند؛ مردم ما هم با سرسختی واجبار به جنگ عادت داده شده و جنگ برای شان، راهی برای زنده ماندن شده است.
پس همان تئوری « گورستان امپراتوری» دو باره جان می گیرد. این بار، گورستان تاریخی با بیل و اسکواتور روسی و چینی حفر می شود. چه سرزمینی! همه چیز درین جا هم برای صاحبانش و هم برای غریبه هایی که از اقالیم دیگر آمده اند، ره به گورستان می برد.
درحالی بحران جنگ افغانستان جای خود را به بحران آب و منافع تجاری خالی می کند، اصرار بر گردش آسیاب جنگ افغانستان، پاکستان، ایران، چنین و آسیای میانه را نیز از پا در می آورد. جنگ افغانستان برای همه این کشور ها به شمول امریکا و انگلیس سرنوشت تعیین می کند. این سرنوشت می تواند براساس یک توافق عمومی و همه جانبه برسر توسعه پایه های امنیتی و اقتصادی افغانستان شکل بگیرد؛ درغیر آن، مخارج زورآزمایی برای همه بازیگران بالا می رود تا خود به خود از نظر منافع امنیتی و استراتیژیک به زانو درآیند. انتقام نرم روح افغانستان از معاصیان کبیرۀ فراعنه بسی عمیق است.گزارش نامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

بحث ها روی بدیل حکومت داغ شده است

به نظر می رسد که آماده گی های رسمی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی جدید علیه حکومت غنی- عبدالله درحال اتمام است. تقریبا تمامی نیروهای سیاسی به شمول جناح حامد کرزی با محور حکومت بلخ روی فرآیند اوضاع و اقدامات بعدی تا آستانه ختم دوره کار حکومت کنونی به توافق نزدیک شده اند.
خوشحالی یا اندوه عبدالله در مورد توافق یا عدم توافق احتمالی به مرکزیت مقاومت در بلخ و ارگ هیچ ربطی تعیین کننده به مسایل اصلی ندارد. جمیعت در شرایط کنونی در موقیتی قرار ندارد که در غیاب متحدان سیاسی مشرقی وجنوبی وهمچنان دیگر سازمان های همکار، به طور یک جانبه با حکومت جور آمد کند. دوران جور آمد به سر آمده و اکنون سوال ایجاد یک جایگزین به حکومت کنونی مطرح است.  امریکایی ها ناگزیر اند با مجموعه جریان های سیاسی درچهارچوب ائتلاف جدید به یک تفاهم برسند.گزارشنامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++

تروریست ها به دکترغنی: تو کی هستی؟ ما به دروازه های کابل رسیده ایم

اشاره: با ائتلاف و همگرایی با تروریزمی که هزار بار خودش را اثبات کرده، هم امریکا شکست می خورد؛ هم مجریان محلی شان. یک نمونه شکست، سوریه است که حالا قدرت ها را مستقیم رو به روی هم قرار داده است. در افغانستان هم چنین خواهد شد.
فیض الله جلال آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» گفت: حقیقت این است که دولت افغانستان به سخنگوی طالبان تبدیل شده است. دولت افغانستان برای خود هیچ حیثیت و اعتباری و هیچ ارزشی قایل نیست. چه در مجامع ملی و چه در مجامع بین المللی همان پرستیژ و اعتبار و جایگاه خود را از دست داده است. تمام کارهایش به نفع طالبان است. دولت مردان افغانستان باور و اعتقاد راسخ به مبارزه علیه طالبان ندارند. چرا که خودشان طالب هستند.
وی، در خصوص عملکرد حکومت در مقابل طالبان بیان داشت: این ها به مبارزه علیه طالبان اعتقاد ندارند و طالبان چنان از این فرصت طلایی استفاده می کنند که در همه جا این دولت را به مسخره می گیرند. چطور می شود امیدواری به مردم افغانستان و به جهان نشان داد؟ در حالیکه حکومت می گوید که ما طالبان را به عنوان حزب سیاسی به رسمیت می شناسیم. ما برای این ها در دولت جایگاه قایل هستیم ما برای اینها امکانات فعالیت سیاسی را فراهم می سازیم جانب مقابل یعنی طالبان همه این ها را به مسخره گرفتند و ریش خند کردند و گفتند که شما کی هستید ما به دروازه های کابل رسیدیم.گزارشنامه افغانستان
Advertisements