انقلاب و ضد انقلاب در انتخابات

السالوادور

اومانیته – ترجمه جعفر پویا

انتخابات آینده شهرداری ها و مجلس السالوادور که در روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد به نظر میرسد برای جبهه آزادی بخش فرابوندو مارتی پیچیده خواهد بود. چریکهای سابق که از سال 2009 رهبری کشور را در دست دارند امیدوارند اکثریت کرسی های مجلس را درانتخابات بدست آورند.  صرف نظر از جایگاه این حزب در کنگره (مجلس نمایندگان) که در مجموع از 82 کرسی متشکل میشود، تشکیلات جهه چپ همواره باید برای ادامه سیاست اجتماعی و اجرا آن با نیروهای راست معتدل ائتلاف کند. بطور نمونه حزب راست معتدل “گانا” که 11 کرسی در مجلس دارد. این سئوال مطرح است که آیا جبهه آزادیبخش با 31 کرسی در مجلس نمایندگان در انتخابات آینده قادر است راست افراطی با 35 کرسی در مجلس را شکست دهد؟ هنوز هیچ چیز معلوم نیست.

 بر اساس نظرسنجی تبلیغاتی توسط دانشگاه مرکزی امریکا 47 درصد از مردم السالوادور به راستگرایان بویژه 32.7 در صد به حزب راست افراطی “آرنا” رای خواهند داد. از262 شهرداری حزب راست افراطی 87 شهرداری را اکنون در اختیار دارد.

جبهه آزادی بخش فارابوندو مارتی تلاش میکند نماینده خود “ژاکلین ریورا” را در مقام شهردارپایتخت حفظ کند. دبیر کل تشکیلات جبهه آزادی بخش فارا بوندو مارتی در جریان انتخابات به هواداران خود در پایتخت در تاریخ 26 فوریه اعلام کرد “اگر ما بخواهیم به تحولات ادامه دهیم باید صفوف خود را در انتخابات مجلس و شهرداری ها متشکل کنیم و مردم را متحد و بسیج کنیم. ما تنها تشکیلاتی در السالوادور هستیم که از منافع واقعی مردم دفاع میکند”. وی افزود “برای حفظ و ادامه دستاورهای اجتماعی و سیاسی و بویژه در بخش بهداشت و آموزش و پرورش حضور وسیع مردم در انتخابات یک ضرورت تاریخی است”.

از زمان پیروزی جبهه آزادیبخش فرابو ندو مارتی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 تا کنون میزان فقر که 40 در صد از جامعه را در دوران سلطه  حزب راست افراطی “آرنا” در برمی گرفت اکنون 10 درصد کاهش یافته است. “مدورا گونزالس” رهبر جبهه آزادی بخش به یاد می آورد که نامزدهای حزب راست افراطی که توسط  ژنرال “روبرتو دو بیسون” تاسیس شد رهبری گروه های مرگ را در جنگ داخلی  بین سالهای 1992، 1980 که 75 هزار کشته داشت بر عهده داشتند. رهبران و فعالین حزب “آرنا” اکنون هم با گروه های مسلح جنایت کار و قاچاقچی  در ارتباط میباشند و جنایات سازمان یافته آنها از مردم پنهان نیست. این یک اختلال در توسعه السالوادوراین کشور امریکای لاتین است. این بخشی از مثلث خشونت در کشورهای هندوراس، السالوادور و گواتمالا است . ایمنی عمومی در امریکای لاتین در خطر است!

   .https://humanite.fr/salvador-le-fmln-en-quete-de-majorite-

Advertisements