هفت زنی زن ستیز، فاسد و تبهکار افغان

هارون میرزاده

نخست هشت مارچ، روز جهانی زن را به زنان مظلوم، محکوم و زنان مبارز و آزاده افغانستان تبریک می گویم.
اما درین روز خجسته نفرت به زنان زن ستیز، فاسد و تبهکاری می فرستم که نسبت به هر مرد زن ستیز زن ستیز تر اند و از مرد فاسد فاسد تر و از هر مرد تبهکار و فاشیست، فاشیست تر اند.
هشت مارچ امسال را اختصاص داده ام به هفت زن مشهور زن ستیز، فاسد و تبهکار از میان ده ها زن پنهان و عیان.
خوشبختانه تعدادی زیادی از کار بران فیسبوک نام های آنان را از کنیزک ارگ گرفته تا بانوی ارگ می شناسند بنا من نیاز به تکرار نام های آنان نمی می بینم. من صرف برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشته به برخی کارنامه های سیاه آنان اشاره می کنم و خوانندگان عزیز خود می دانند که این هفت زن تبهکار کی ها اند.
*********
در ۱۸ سال اخیر که بازی جدیدی بنام جنگ با تروریزم جریان دارد از بستر مردان زن ستیز، فاسد و تبهکار ده ها زن سر بلند کردند. هفت تنی از این ها در فساد، سنگدلی و تبهکاری دست مردان را از پشت بستند. اینها زنانی نظریه پرداز، سخنگوی و لابیست های نیو فاشیزم افغان، تروریزم، طالبانیزم و گلبدینیزم جایگاه و مقام بزرگ در نظام تبهکار افغان پیدا کردند. در چشم سفیدی، پر رویی و بی حیایی نظیر ندارند.
اینها گاهی در نقش خواهر ملا عمر ظاهر میشوند و گاهی در نقش خاله گلبدین و یا عمه شبکه تروریستی حقانی.
روابط گسترده اینها با محافل استخباراتی و عیاشی کشور های خارجی هم پنهان نیست. یک روز در سر زانوی سفیر آمریکا می نشینند و روزی در دیگر در سر زانوی جنرالان آمریکایی و انگلیسی.
این ها کی هستند؟


۱) بی بی گل، بانوی اول توافقی ارگ کابل. رو لا غنی معروف به بی بی گل نه مسلمان است که بی بی باشد و نه گل است که خوشبو باشد. او مثل شوهرش اشرف غنی تصور می کند بانوی اول خانم یک رئیس جمهور انتخابی است. اما او بانوی اول توافقی مثل شوهرش رئیس جمهور توافقی است. همانگونه که اشرف غنی بحیث یک حکمران خود کامه و تمامیت خواه است، خانمش نیز همسفر او است.
بی بی گل مثل دختر دونالد ترامپ در کاخ سفید هرکاره نظام تبهکار ارگ است. صلاحیت او با بهره از شبکه لبنانی و صهیونیزم جهانی و قدرت شوهرش فرا تر از وزرای غنی است. او مدیریت اصلی ارگ را در دست دارد.
برای او در جامعه زن ستیز افغانستان زنان بیسواد و محکوم متاع بی ارزش بیش نیست. زنان کنیز در ارگ شب و روز در خدمت او قرار دارند.
قلب او مثل شوهرش از سنگ ساخته شده است. فرزندان آنها در خارج در آرامش زندگی می کنند، ولی “پارچه پارچه شدن و ریختن خونهای فرزندان ما در سرک ها” برای آنها یک “امتحان الهی” بیش نیست.
خانواده لبنانی بی بی گل دست دراز در شبکه مافیایی و فساد شوهرش دارند. در اکثریت قراداد های دولتی بزرگ دست دارند.
۲) این خانم “گل سر سبد” تبهکاران


در ۱۸ سال اخیر است. او بحیث یگانه زن نظریه پرداز نیو فاشیزم افغان، لابیست معروف طالبانیزم است. او خود را خواهر ملا عمر می شمرد. روزیکه خبر مرگ ملا عمر از زندان آی اس آی به رسانه ها رسید، او لباس سیاه به تن کرد و در حضور رسانه ها از کارنامه های ملا عمر به عنوان”ملا محمد عمر مجاهد آخوند” با سنگدلی و بی شرمی دفاع کرد.
در زمان کرزی بانوی اول ارگ پنهان بود و کسی کار و فعالیت او را ندید، ولی این خانم با آنکه یک وکیل عادی در پارلمان بود، ولی نقش بانوی اول ارگ را بازی می کرد.
او در میان زنان فساد پیشه به” ملکه فساد” معروف بود. حالا شوهرش بخاطر غارت کابل بانک و دارایی های شرکت آریانا و ساخت و ساز در زندان است. او شوهرش را بی گناه میشمارد همانگونه که تروریزم ملا عمر را بی گناه می شمرد.
او هم چنان در میان زنان تقلب کار در انتخابات مقام اول را دارد. او به همه رای دهندگان می گفت” در قصه اش نباشید، هر قدر می توانید تقلب کنید”.
حالا این “ملکه فساد و تقلب” بخاطر پاداش تقلب کاری هایش در انتخابات در یکی از کشور ها سفیر حکومت غنی است.


۳) خانم سوم یک خانم کوچی زاده است تفکر برتری طلبی و خشونت را در سر شتر آموخته است. این خانم به” وکیل خود کفانک” در پارلمان شهرت دارد.
این خانم سنگدل بحیث لابیست انتحاریزم و استشهادیزم گلبدینی تبدیل شده است. از روزی که امیر استشهادیست از آغوش آی اس آی به آغوش رژیم تبهکار غنی آمده این خانم بیش از هر وقت انرژی و هیجان خاص پیدا کرده است.
۴) خانم چهارم دختر خوانده گلبدین است،

او وکیل در پارلمان است و ولی تفکر فاشیستی و بلند پروازانه دارد. تا پیش از حضور گلبدین در کابل او پژمرده بود، ولی با دیدن امیر انتحاریست ها زنده شد.
در اولین روز ها خود را هفت قلم آرایش کرد نزد گلبدین” تیزاب پاش” رفت و عاجزانه چنین گفت:” هرچند ما اکثریت هستیم ولی نمی توانیم حق ما را از اقلیت ها بگیریم”. اما حالا او با تکبر و تهدید می گوید:” در افغانستان زور معلوم است، دستان خلاص”.
۵)خانم دیگر تفکر فاشیستی را از بستر شوهرش یاد گرفته است.

 

شوهر او بحیث نظریه پرداز نیو فاشیزم اوغان و لابیست تروریزم قبیلوی شهرت دارد. او تاثیری بزرگی بر اخلاق، گفتار و کردار این خانم گذاشته است. او تقریبا کاپی شوهرش است.
ازین این خانم دروغگو و بد زبان نه تنها زنان باعزت پارلمان افغانستان فرار می کنند، حتا مردان هم از او می ترسند.
او و شوهرش وقت و ناوقت نزد امیر تروریستان می روند و برای او راه های جدید تبهکاری را توصیه می کنند.
۶) خانم ششم کنیزک ارگ است.

این خانم با خانواده اش از باور های دینی پیروان بیچاره شان سوء استفاده نموده و سالهاست که از آنها بحیث غلامان و کنیزان دینی برای شان قدرت و شوکت ساخته اند. اما اکنون خود بحیث کنیز سیاسی در خدمت دبار نیو فاشیزم افغان در ارگ کابل قرار دارند.
واقعیت اینست که این کنیزک به سادگی به دربار” سپهسالار علمی و سیاسی” راه نیافته است، تملق و مدح سرایی های او در کمپاین انتخابات ۲۰۱۴ در دل فاشیزم ارگ نشسته است.
۷)این خانم گل سر سبد تبهکاران زن در آمریکاست که از یکی از تلویزیون های خصوصی سالهاست بحیث لابیست گلبدین و ملا عمر و فاشیزم نشرات دارد.

او از جنایات طالبان و گلبدین با سنگ دلی و بی شرمی دفاع می کند.
پس از بقدرت رسیدن شوهرش در حلقه تبهکاران ارگ او بحیث نطاق ارگ در خارج از مرز های افغانستان تبدیل شده است.
واقعیت اینست که صرف نظر از لابیست ها و نظریه پردازان زنان تبهکار، صد ها زن مبارز و آزاده درافغانستان نیز حضور پر رنگ دارند و در برابر زنان زن ستیز، فاسد و تبهکار با قلم، زبان و رفتار خود درفش عدالت و آزادگی را بلند نگذاشته اند.
باور بر این است که روزی زنان تبهکار در کنار مردان هم کیش شان به باتلاق تاریخ افگنده خواهند شد.

Advertisements