تدویر محفل با شکوه به پیشواز از روزجهانی زن

بتاریخ سوم مارچ ۲۰۱۸ محفل با شکوهی ازسوی شورای سراسری زنان افغان در هالند وبه همکاری انجمن افغانهای شهر آرنهم ونواحی آن وبا اشتراک وسیع زنان از نقاط مختلف در شهر آرنهم کشور شاهی هالندراه اندازی گردید

.

محفل که توسط یاسمین همسنگر سکرتر مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند گردانندگی میشد،ابتدا خانم سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن صحبتی این روز خجسته را به همه زنان تبریک وتهنیت گفته پیرامون ارزش واهمیت روز جهانی زن نکاتی را بیان داشت.

وی در ادامه صحبت هایش ازکارکرد های شورا جهت تجلیل از روز جهانی زن،راه اندازی نشست ها بخاطر تبادل تجارب بازنان کشور های دیگر ،تدویر کنفرانس ها وسمینار ها در رابطه به محو خشونت علیه زنان،شرکت هیات رهبری درمحافل مختلف فرهنگی اتحادیه های انجمن های افغانها در هالند وانجمن شهر آرنهم نیز یادآوری نمود.

خانم سهیلا زحمت در اخیر سخنان خویش از سهم گیری فعال هیات های رهبری وفعالین شورای سراسری زنان افغان درهالند وانجمن افغانهای شهر آرنهم ونواحی آن که دربر گزاری این محفل باشکوه زحمت کشیده بودند اظهار سپاس نمود

.

بعدا پیام شادباش همایش اروپایی زنان افغانستان توسط خانم زلیخا پوپل معاون همایش اروپایی به خوانش گرفته شد.

در ادامه محفل خانم زرغونه ولی شاعر ونویسنده وگوینده موفق تلویزیون جهانی بهار ضمن صحبتی دررابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن سروده خویش را به خوانش گرفت که با استقبال گرم حاضرین روبرو گردید.متعاقبا پیام شاد باش ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن های افغانها در هالند توسط خانم ناهید علومی سکرترمسوول این اتحادیه به مناست  روز جهانی زن خوانده شد.

همچنان خانم سعیده طلوع معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند ومسوول انجمن همبستگی زنان شهر ایندوفن ضمن عرض تبریکی روزجهانی  زن شعری

را به خوانش گرفت که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

درجریان محفل خانم رویا منگل نیز دررابطه به روز جهانی زن صحبت نمود.محفل با صرف غذا وکنسرت جالب هنرمند محبوب وخوش آواز کشورنجیم نیکزاد در اوج احساسات حاضرین به پایان رسید.

 

گزارشگر:یاسمین همسنگر سکرتر مسوول همایش

اروپایی وشورای سراسری زنان افغان در هالند