واگذاری چند ولایت به طالبان

…!نیکی وپرسش

دکترصفوی

از روزیکه من به دنیا آمده ام وبه اصطلاح دست چپ وراست خودرا میشناسم با اسم این بد نام سبیل مانده ( حکمتیار ) آشنا هستم ؛ باورکنید که یک روز خبر خوش از وی نشنیده ام جز ترور- اختناق- انفجار وانتهار و بلاخره هر جاییکه خون ریزی است اسم این قصاب در سطر جدول قرار داشته است ،از بسکه درمقابل وی نفرت دارم برای بار نخست تصویرش را درصفحه ام میگزارم ودرباره اش مینویسم…. ولی حالا شنیده میشود که دست به یک اقدام فوق العداه تاریخی زده اند ..بقول معروف : ” از خانه هندو گوشت گاو برآمده …” و ممکن است این اقدام شان که گویا : ” گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان یک طرح را به رئیس جمهور غنی سپرده است که بر اساس آن، چندین ولایت باید به گروه طالبان واگذار شود ونیز درگزارش آمده است که گویا اشرفغنی احمدزی حاکم ارگ هم نیز این طرح را قبول نموده و پذیرفته است.”واقعا برای من جالب به نظر میخورد.
من برخلاف دیدگاه اکثر دوستان این عمل حکمتیار را درصورتیکه به واژه ” صلح ” معتقید باشند وخداوند دل سنگ شان را نرم ساخته باشد ودرعقب این پیشنهادات توطیه وجود نداشته باشد ، با اینکه ایشان الحمدالله در بخش توطیه…. ازمهارت بالای برخورداراند ؛ ولی درحقیقت من این کار شان را به فال نیک میگیرم وممکن است برای اولین مراتبه درتاریخ زندگی اش کار انسانی را انجام داده باشند ؛.چه بسا بهتر که درصورت عملی شدن این پیشنهاد اگر تجزیه صورت نگیرید ولی نخستین گامی است برای عملی شدن سیستم فیدرالیزم که خود بدون چون وچرا تحقق میابد، قابل یاد آوری میدانم این پروژه در مرحله اول ممکن است مشکلات سیاسی واقتصادی را تا سطح بحران بوجود خواهد آورد ولی به تدریج کاسته میشود..
گرچه سالهای قبل دوکتور لطیف پدرام ریس کنگره ملی این طرز تفکر ( سپردن مناطق برای طالبان..) را بار بار پیشنهاد کرده بود ولی درآنوقت کسی به اهمیت این موضوع پی نمیبرد ولی چه زیبا گفته اند : ماهی را هروقت از آب گیرید تازه است” اگر به تجزیه کشور این عمل انجام نیابد ، زنگ فیدرالی شدن عملا به صدا در می آید.

Advertisements