هيئت اعزامى ارگ به بلخ بعد از مذاکرات کامياب دو روزه با عطاءمحمد نور، به يک موافقۀ رسيده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبر گزاری پژواک، يک منبع موثق حکومت وحدت ملى گفته است که، معصوم ستانکزى رييس عمومى امنيت ملى و سلام رحيمى رييس دفتر رييس جمهور، دو روز قبل به مزارشريف رفته بوده اند.
منبع افزوده است که بين هر دو طرف تا ناوقت شب گذشته مذاکرات جريان داشت و در نتيجۀ به يک موافقه و فيصله رسيده اند.
به اساس معلومات منبع، طبق موافقۀ ياد شده عطاءمحمد نور از وظيفۀ برکنار ميشود؛ اما يک والى ديگر به رضايت وى انتخاب ميشود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور چند ماه قبل از اين عطامحمد نور از وظيفۀ خود برکنار و انجنير داوود را به حيث والى جديد بلخ انتخاب کرد.
اما اين منبع گفت که انجنير داوود به حيث والى جديد معرفى نميشود.

Advertisements