وزارت امور داخله می‌گوید که در این انفجار که در منطقۀ قابل بای شهر کابل رُخ داد، چهار تن زخم برداشته اند

بامداد روز جمعه شهر کابل گواه یک انفجار در بخشی از ناحیۀ نهم شهر بود. 

وزارت امور داخله می‌گوید که این انفجار در منطقۀ قابل‌بای در ناحیۀ نهم شهر کابل رُخ داد.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که در این انفجار چهار غیرنظامی زخم برداشته اند.

به گفتۀ او، این انفجار بر یکی از موترهای قراردادیان نیروهای خارجی رُخ داده است.

گواهان رویداد می‌گویند که در نتیجۀ فرو ریختن بخشی از یک خانه در نزدیک این رویداد یک غیرنظامی جان باخته است و نیز چندین زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافته‌اند.

.