عین و غین، اتمر و ستانکزی باید بدانند که به خاطر نوکری انگریز(  طالب پرستی ) نام  تان در سیاه ترین صفحات تاریخ کشور حک می شود. برای شما نه میهن اهمیت دارد و نه مردم ( ناموس). شما میهن فروشان تاریخ بشری در قرن بیست و یک هستید. نفرین بر شما!!!
به گزارش تلویزیون یک، 

طالبان دو دلباخته را در فاریاب

در محکمه صحرایی مجازات کردند

طالبان مسلح دو جوان را که به قصد ازدواج از خانه‌های شان فرار کرده بودند، پس از برگشت به خانه، در دادگاه صحرایی مجازات کردند.

کریم یورش سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب به تلویزیون یک گفت که این دختر و پسر جوان باشنده های منطقه بندر ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب هستند که پس از مخالفت خانواده هایشان برای ازدواج آنان، روز گذشته از منزل شان فرار کرده و به قصد ازدواج به ولایت غور رفته بودند.

به گفته آقای یورش این دو جوان با وساطت بزرگان و متنفذین محل دوباره به منطقه شان برگردانده شدند و روز گذشته زمانیکه طالبان آگاه می‌شوند طی یک محکمه صحرایی این دو را به ۸۰ دره شلاق در محضر عام محکوم به جزا کردند.

این نخستین بار نیست که طالبان دست به محکمه صحرایی می زنند بل پیش از این چندین بار این گروه در مناطق که نفوذ دولت ضعیف تر است دست به چنین کار زده و حتا زنان را سنگسار کرده اند.

نظر به قانون افغانستان هیچ کسی بجز نهادهای قانونی صلاحیت مجازات مجرمان را ندارد.

در اسلام تا زمانی که شخصی جرمی را مرتکب نشده باشد و شاهد نباشد مجازات الزامی نیست.

برای عقد نکاح و ازدواج هم رضایت دو شخص در حضور شاهدان الزامی است و رضایت خانواده ها الزامی نه بل که کار پسندیده است که سبب خشنودی آینده دو طرف می شود.

اما از دید آگاهان اخلاقی این دوجوان خلاف عرف و عنعنات با فرار از خانه، کار غیراخلاقی را مرتکب شده بودند.