دومیین پارسل زنده ی انگریز به کابل، هم شارید

آبروی شورای امنیت ملی وشورای انسجام جمعیت رفت!

صبح امروز شورای امنیت ملی میخواست طی یک جلسه بنام شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان، یک پیر مرد مفلوک لندن نشین بنام سید نورالله عماد را سرپرست جمعیت معرفی و بعد این جریان حمایت خود را از ارگ اعلام نموده و خواستار کناره گیری هرچی عاجل عطا محمد نور شود. اما جوانان کابل اجازه ندادند.

در آغاز جلسه یکی از سخنرانان اعلام کرد که دیگر صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت نیست، اما صدها جوان که فکر می کردند این نشست از طرف حزب جمعیت برگزار شده است با شعار های مرگ به اتمر، مرگ به اشرف غنی و زنده باد صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور جلسه را ترک کردند.

جریان نشست جمعیت-شاخه ارگ این گونه بر هم خورد

 https://www.youtube.com/watch?v=AT8bxqw-590&feature=share

مطالب مربوط:

حمایت مردمی ازنیرو های مقاومت بر ضد تروریزم 

نبردهای قاطعانه معاون اول ریاست جمهوری بر علیه طالبان در شمال کشور از حمایت مردمی برخودار است. در گردهمایی وسیعی که ولایت بلخ میزبان آن بود، هزاران تن از شهروندان و نماینده گان شورای ولایتی و اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان حمایت خود را از نبردهای ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اعلام داشتند.

مردم مسلح می شوند + ویدیو