ايبک/ به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک،٧حوت ٩٦): منابع محلى در ولايت سمنگان مى گويند که جوانى در اين ولايت، خواهرخود و يک  مرد را به دليل داشتن روابط جنسى نامشروع، با ضرب تبر به قتل رسانده است.

صفت الله باشنده ايبک مرکز ولايت سمنگان که برادر ديگر دختر به قتل رسيده است، گفت که او و برادرش شب درخانه نبودند؛ اما حوالی ساعت ١١ شب هنگاميکه برادرش (نصرت الله) به خانه آمد متوجه شد که در مقابل دروازۀ اتاق خواب خواهرش(شکيبا ٢٧ ساله) يک جوره بوت ناآشنا است.

وى گفت: “وقتی برادرم دروازه اتاق خواهراش را باز مى کند، می بيند خواهرش با يک مرد نامحرم در بستر خواب هستند و برادرش بعداز ديدن اين وضعيت، احساساتی شده ازصحن حويلی تبر را گرفته و در داخل اتاق شده خواهر و آن مرد بيگانه را به قتل ميرساند و بعداً به آمر پوليس سمت دوم امنيتی ارتباط تيليفونى گرفته وخود را به پوليس تسليم مى کند.”

سمونوال اسلام الدين خرمی مدير مبارزه با جرايم جنايی قوماندانی امنيه ولايت سمنگان، قتل اين دو تن را توسط برادر دختر تاييد کرده و گفت فردى که خود را تسليم پوليس کرده، به جرمش اعتراف نموده و گفته است که او، اين مرد و خواهرش را به اتهام داشتن ارتباط نامشروع به قتل رسانده است .

موصوف افزود اسنادى که از نزد مرد به قتل رسيده به دست آمده نشان مى دهد که او ٥٢ سال سن داشته و باشنده ولسوالى فيض آباد ولايت جوزجان است؛ اما در زمينه تحقيقات براى روشن شدن بهتر قضيه جريان دارد.