زلمی خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی و انوارالحق احدی در بیروت به دین یهودیت گراییده بودند.

روزنامه لوفیگاروی فرانسه جمعه 15 ژانویه 2010 نوشته است: سایت اینترنتی شبکه خبری العربیه نیز به بررسی این مساله پرداخته و گزارش داده است که اسراییل تلاش دارد حوالی 15 میلیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبایی شان (یهودیت) برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعدادی از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسراییل مهاجرت داده است.

همچنان این شبکه معتبر عربی زبان گزارش می دهد که در دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمان های یهودی فعالیت های چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آیین یهودیت از طریق استخدام و تربیه جوانان پشتون در بیروت پایتخت لبنان و برخی کشورهای غربی راه اندازی نموده بود. این شبکه خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسراییلی گزارش می دهد که سازمان های یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند البته این دانشجویان کسانی بودند که بعدها پست های مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دیپلومات آمریکایی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

این سه تن از نخبگان تحصیلکرده ی پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنالیستی پشتون ها را تقویت نموده و بعد برای پشتون ها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنابر تجارب سازمان های یهودی و مطالعه آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه هایی که برایشان داده می شود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند آنها باید بدانند که در موقعیت بسیار حساس و در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و برخی عرب ها) قرار دارند.

اگر آنها با همکاری اسراییل و برخی سازمان های غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسراییل و یهودیت در ایران، پاکستان و برخی عرب ها و حتی اقلیت های قومی غیرپشتون در افغانستان سرکوب می شوند. همین بود که آنها رسما گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمده ای را در این بخش مخصوصا در قسمت تقویت حس نشنالیستی پشتون ها و داعیه برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

ثریا بها
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements