چرا اسماعیل خان و عثمانی در مراسم تاپی نبودند؟

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در مراسمی که رسما حضور وی الزامی به نظر می رسید حضور نداشت.
عدم حضور وزیر مربوطه پرسش هایی را در اذهان مردم هرات به وجود آورد از جمله اینکه این طرح مستقیم به وزیر انرژی و آب ارتباط دارد ولی شخص وزیر در مراسم رسمی امضای قرارداد که با اشتراک چهار مقام اول کشورهای مربوطه دایر می گردد حضور ندارد و بعدا اینکه این وزیر خودش هراتی است و در این شهر حق دارد تا در تمامی پروژه ها شرکت داشته باشد اما از حضور در مراسم منع شده است.
یک گزارش تایید ناشده می رساند که روز گذشته از جانب ارگ ریاست جمهوری به وی دستور داده شده است که در مراسم عقد قرارداد رسمی پروژه تاپی در هرات شرکت نکند و او نیز این دستور را پذیرفته است.

یک خبر دیگر در همین راستا می رساند که چند روز قبل افرادی از ریاست جمهوری نزد اسماعیل خان والی سابق هرات و وزیر اسبق انرژی و آب رسیده و رسما از وی خواسته بودند تا در مراسم تاپی شرکت کند و با رییس جمهور نیز ملاقات داشته باشد اما وی از پذیرش این امر سرباز زده و حاضر به اشتراک در مراسم نشده و ملاقات با رییس جمهور نیز نپذیرفته است.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)