پراودا رپورت: دستورهجوم به آسیای میانه از افغانستان صادر شده

جلب و آموزش جوانان اقوام مختلف شمال درکمپ های داعش
روزنامه پراودا رپورت نوشته است که احتمال می رود که دسته جات تروریستی مستقر در خاک افغانستان فعالیت های خرابکارانه شان را در قلمرور کشور های مستقل مشترک المنافع، جمهوری های سابق شوروی آغاز کنند.
آندری Novikov، رئیس مرکز ضد تروریستی مستقل مشترک المنافع (ATC)، اظهار داشت که داعش از نفراتش خواسته است تا حملات شان را بر اهدافی درداخل کشورهای آسیای میانه شروع کنند.
پراودا ریورت می نویسد که حملاتی که با الهام از سازمان های دهشت افگنی بین المللی در دیگر مناطق افغانستان درجریان است، خطر جدی را برای کشورهای آسیای میانه سبب شده است. نوکییوف می گوید که داعش هسته جدیدی را در افغانستان و پاکستان به هدف جا به جایی دسته جات تروریستی از سوریه و عراق به افغانستان ایجاد کرده است.
او می افزاید که دسته جات تروریستی به هدف تقویت ظرفیت رزمی خود جوانان افغان وابسته به دیگر اقوام ساکن در افغانستان را استخدام کرده به اردوگاه های آموزشی اعزام می کنند.
وی می گوید که نفرات داعش در ترکیب گروه های کلان نی توانند به کشورهای آسیای میانه ورود کنند. درعوض آن ها از راه های مخفی و اغلب تحت پوشش عودت کننده گان وارد می شوند.گزارشنامه افغانستان