سخنان والی تازه ی اشرف غنی، غنی را محبوب تر ساخت

اخیرن سخنان والی تازه سمنگان در مراسم معرفی اش نی تنها این که همه را متعجب ساخت؛ بل  واکنش های گوناگونی را نیز برانگیخت.

مرد بی چاره ی ای که مصروف کار و بار دهقانی خود بود، جناب اشرف غنی او را از وظیفه ی اصلی ( دهقانی) سبکدوش و به حیث مقام والاشان والی سمنگان منصوب کرد.

اما این دهقان ماهر و با تجربه در شغل دهقانی، خودش  یک نکته ی بارز و یقینی  را دریافته است و آن  این که عضویتش در حزب اسلامی، در موجودیت حکمتیار موجب درخشیدن ستاره بختش شده است. و اشرف غنی او را به پُست بسیار مهم در ضمن جنجالی برای نفوذ حزب اسلامی در سمنگان مقرر کرده است.

به گزارش آریانا نیوز، عبدالطیف ابراهیمی، والی تازه سمنگان که تقرری اش هم با جنجال های همراه بود، در مراسم معرفی اش گفت: “مه سر زمین ها مصروف دهقانی بودم که دیروز برایم زنگ زدند که بیا مرکز که اینجا معرفی میشی.”

این بیانات والی تازه سمنگان باورها را بر این استوار کرده که حکومت در تقرر افراد، شایسته سالاری را در نظر نمی گیرد.

این وضعیت در فضای مجازی هم با کنایه ها و تند گویی های همراه شده است.

کاربری در برگه فیسبوکش نوشته است: “سر زمین ها مصروف استی که زنگ بیایه شما برنده جایزه لاتری حلال احمر ریاست جمهوری شده اید و جایزه شما یک پایه چوکی ولایت است.”

کاربر دیگری نگاشته: “مه هم یگان وقت دهقانی می کنم، اما تا چه وقت انتظار؟”

کاربر سومی با کنایه نگاشته است که:

 

“در این روزها موبایل های تان را در حالت لرزه نگذارید.”

و کاربر دیگری…

بیشتر انتقاد ها متوجه حکومت است که در گزینش افراد بجای شایسته سالاری روابط در نظر گرفته می شود اما حکومت تاکید دارد که اصلاحات را به میان خواهد آورد.

شاید از نظر اداره ارگ و سپیدار، یک دهقان بتواند والی شود و یک والی هم  بتواند یک دهقان شود. ممکن است که این چنین رویکرد  را به کمک معادله ی شش مجهوله، آن هم در قاعده ی تصاعد هندسی نه حسابی، دومین  مغز متفکر جهان با انگشتان دست خود کشف و یا اختراع نموده باشند.س.

 

مطلب مرتبط:

از لطیف ابراهیمی تا گل نبی احمدزی

1
یک‌روز والی صاحب به یک پولیس که در یکی از دروازه‌ های ورودی شهر تالقان موظف بود زنگ زد.
والی صاحب به او گفت: کجا استی چه کدی پیسا (پول‌ ها) ره بیار نی سهم ما کجا است؟
پولیس وقتی فهمید با والی صحبت می‌ کند دستپاچه شده گفت: جناب والی صیب، صیب کدام پیسه؟ نفهمیدم.
والی گفت: همو پیسه‌ هایی که از موترهای باربری و مسافربری روزانه جمع می کنی بیار تقسیم کو.
پولیس گفت: صایب نی نمی کنم هیچ پیسه نیست روز 100 روپه هم نمیشه.
والی گفت: خوده د حرامی‌ گری نزن بیار هرچه است تقسیم کو …
بالاخره پس از گفتگوی بسیار پولیس حاضر شد که یک کریدت 500 افغانی از طریق پیام به موبایل والی بفرستد.
این روایت چشم‌ دید یک همکار نزدیک عبدالطیف ابراهیمی والی فعلی سمنگان در زمان ماموریت‌ اش بحیث والی تخار است. ابراهیمی سه سال قبل بحیث والی تخار کار می‌ کرد و در فروتنی، بی‌ ریایی و بی‌ کبری شهرت دارد چون از دریافت 100 افغانی هم بحیث رشوه حذر نمی‌ کند.
مختار وفایی
2
همگی را مارخورد ولسمشر غنی را بقه کور !
کریم خدام در زمان حاکمیت تاجیک ها که جنگ های تنظیمی را سازمان دهی نمودند و مردم شریف شهر کابل را کشتند و چور کدند و از کابل راندند و خط اول جنگ را در ساحه مکروریان ها عمدا قرار دادند و باشندگان مکروریان را فرار دادند، همین کریم خدام اپارتمان های مردم را بنام اپارتمان کمونیست ها به خویش و قوم و طرفداران تنظیم اش توزیع نمود. گردن بریدن و قتل بی رحمانه خانم و دختر جوان صالح محمد زیری یکی از نونه های خشونت کریم خدام است که اپارتمان صالح زیری را توزیع کرد و آنها خارج نشدند، انها را گردن برید….
مطیع الله خروطی

3
گل نبی احمدزی ریس سابق گانیزیون کابل پس از تعلیق وظیفه هنوز از امکانات دولتی مثل سابق استفاده می کند.
گل نبی جان احمدزی یکی از متهمین شلیک بر روی معترضان رستاحیز تغییر است که پس ازجنجال ها و کشمکش ها بالاخره رستاخیز تغییر موفق شد تا با فشار بر حکومت وظیفه ی گل نبی را به حالت تعلیق در بیاورد. ولی هنوز گفته می شود که گل نبی از تمام امکانات دولتی بگونه غیر رسمی و غیر قانونی استفاده جویی می کند.
13 عراده موتر فرماندهی عمومی گارنیزیون را هنوز تسلیم نکرده است.
55 نفر سرباز های فرماندهی گارنیزیون با امکانات قبلی هنوز در خدمت گل نبی قرار دارد.
ماهانه یک و نیم میلیون روپیه افغاستان برای کار های اپراتیفی دریافت می کند. ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮنی و طی مراحل اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ توﺳﻄ ﺭﻳیﺲ ارکان که او هم از همفکرانش و بستگان اش است پیش برده می شود.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﻣﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﻃﻮﺭی ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮی اﻳﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪانی ﭘﺸﺘﻮﻥ ها ﻣﻴ ﺒﺎﺷﺪ. ﺭییس اﺭﻛﺎﻥ ﺗﻮﺭﻧﺠﻨﺮاﻝ ﻣﺤﻤﺪﺳﻠﻴﻢ ابراهیمی ﭘﺸﺘﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮ اﻭﭘﺮاﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﻳﺪﺟﻨﺮاﻝ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎﺭ ﻭاﻫﺐ ﭘﺸﺘﻮﻥ، و ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮاﻥ ﻛﻠﻴﺪی ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺭ ﺑﺴﺖ ﺩﮔﺮﻭالی می شود ﭘﺸﺘﻮﻥ می باﺷﺪ و ﻓﻌﻼ هم ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮی ﺭا ﮔﻞ نبی اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻳیﺲ اﺭﻛﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ بی ﻛﻔﺎﻳﺖ و متعصب تر از خودش حضور دارد، ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩاﺭﺩ.