هر از گاهی که مخالفین برنامه ها و اشغال غرب می خواهند در برابر تحقق برنامه های غرب سر بلند کنند، مسولین حقوق بشر سازمان ملل متحد، و یا منصوبین به اصطلاح مستقل به تهدید و تخویف ایشان می پردازند.
این در حالیست که خارجی ها توانسته اند برای هزار ها تن از مقامات مسئول پرونده سازی کنند.
بعد از سلاح فوق، براندازی مسایل هویتی، زبانی، منطقوی و طالب و داعش  از سلاح های کارای غرب نام برده شده است.
به گزارش پیام آفتاب،

یک میلیون شکایت در مورد جرایم جنگی در افغانستان ثبت شده‌است

بیش از یک میلیون شکایت در مورد جرایم جنگی از افغانستان در «آی سی سی» یا محکمه جزایی بین‌المللی جرایم جنگی ثبت شده‌است.
روند ثبت شکایات دربارهٔ جنایات جنگی در افغانستان در محکمه جزایی بین‌المللی از تاریخ ۲۰ نوامبر سال گذشته آغاز و تا ۳۱ جنوری امسال ادامه داشت.
محکمه جزایی بین‌المللی گفته که پرونده‌های جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان را از اول ماه می سال ۲۰۰۳ به این‌طرف بررسی می‌کند.
در سال ۲۰۰۲، محکمه جزایی بین‌المللی به عنوان یک دادگاه دایم برای رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوزگری در شهر لاهه، هالند، ایجاد شد و در سال ۲۰۰۳، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد.
این دادگاه صلاحیت ندارد تا جنایاتی که پیش از ۱ می ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده، را بررسی کند.
Advertisements