ظهیر سعادت:

در صورت نیاز مانع توزیع تذکره‌های الکترونیکی خواهیم شد

ظهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که اقدام پنهانی و عجولانهٔ ریاست جمهوری در رابطه با توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای اکثریت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست
به گزارش سایت همایون بنقل از پیام آفتاب، داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که اقدام پنهانی و عجولانهٔ ریاست جمهوری در رابطه با توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای اکثریت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
سعادت تأکید دارد که اجرای این فرمان از نظر قانونی تصمیم کمیته مشترک، خلاف قانون بوده‌است و از نظر هویتی باعث حذف هویت دیگر شهروندان کشور می‌شود.
این عضو مجلس افزود: [اجرای این فرمان] از نظر اجتماعی باعث اختلاف‌های قومی در بین شهروندان تا به سطح قریه‌جات کشور می‌گردد. از نظر کارایی تذکره نیاز داخلی کشور است و هیج ضرورتی جهت درج کلمه افغان احساس نمی‌شود.
سعادت همچنین گفت: و از نظر سیر تاریخی در گذشته‌ها هم، نه نام اقوام [در تذکره] درج بوده و نه هم کلمه افغان؛ بنابراین به دلایل فوق توزیع تذکره با مشخصاتی که در مصوبه فراقانونی آمده‌است؛ خلاف منافع ملی و غیر عملی بوده و هم وطنان ما چنین تذکره ای را نمی‌پذیرند.
وی می‌گوید که در صورت نیاز مانع توزیع [تذکره‌های الکترونیکی] خواهیم شد که در آن صورت [مسئولیت] هر نوع پیامد [آن]، بدوش کسانی خواهد بود که به شکل پنهانی و عجولانه در تطبیق این مصوبهٔ فراقانونی گام برداشته‌اند. .