حمایت روز افزون توده ها از آقای نور- عکس ها

هزاران تن از شهروندان ولایت بادغیس امروز در یک همایش بزرگ مردمی از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کردند.

از حمایت روز افزون مردمی آقای نور اشغالگران سخت در هراس و  نگران اند. 

ما دیدیم که سفرای روبای پیر( انگریز) همه کاره ی اصلی و امریکا مقیم کابل با تمام قوت و توانایی  نتوانستد خشم مردم را که از بلخ  به خروش آمده است و دارد همه روزه در سرتاسر کشور آبستن طغیان است، فرو نشانند.

در آغاز این خروشندگی، غرب معتقد بود که به قول اجیر پست و پلشت سفیر پیشین ایالات متحده به نام زلمی خان د خلیلزاد زوی؛ بتواند جنب و جوش بلخی ها را با یک بم صوتی،  با تجربه از فشار بر جنرال دوستم، ساقط سازد.

اما بلخ صدای رسای مظلومان وطن را فریاد زد.فریاد ها همگانی شدند.غریو درد ها درهمپایی و هم آوایی در سرتاسر کشور دامن گستر شد. همه را به نزدیکی و همدلی برای یک مبارزه ی استوار و بی امان در برابر یک حاکمیت مزدور کوچی – پکتیا خواه و تمامیت خواه، و اشغال که دارند در پی تطبیق و تحقق برنامه های اجانب اند  را منسجم ساخت.

اکنون غرب، این حامیان طالب و داعش از فریاد های دادخواهانه ی که از بلخ، در شعاع وسیع، همه کشور را پوشانیده است، سخت وحشت دارد. 

غرب به خوبی و نیک میداند که زور مردم زور خدا است.ن

.

Advertisements