ویدیو

 

یک انتحاری از مرکز ثبتِ احوال نفوس در کابل بازداشت شد

لحظات پیش یک انتحار کننده از ایست اول بازرسی اداره ثبت احوال نفوس در کابل بازداشت شد. یک منبع در وزارت امور داخله به هشدار می‌گوید که فرد انتحاری بازداشت شده، می خواست واسکت انفجاری اش را در میان مردم در داخل اداره ثبت احوال نفوس منفجر بسازد.

این انتحار کننده پیش از رسیدن به هدف از سوی کارمندان امنیت ملی و نیروهای پولیس شناسایی شده و بازداشت گردید.

این منبع در وزارت داخله به هشدار می‌گوید اگر این انتحار کننده به مقصد می‌رسید، احتمال یک فاجعه خونبار دیگر در کابل وجود داشت که بیشتر غیر نظامیان در آن کشته می‌شدند. هنوز مشخص نیست این  انتحار کننده مربوط به گروه داعش است یا طالبان.

این انتحار کننده در حالی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که کمتر از دو هفته پیش یک مرکز بزرگ گروه داعش در ساحه حوزه پنجم امنیتی پولیس از سوی امنیت ملی شناسایی شده و از چند حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد.

کابل در ما اخیر به شدت هدف حملات گروه‌های تروریستی بود و چند حمله‌ای اخیر نزدیک به پنجصد کشته و زخمی از باشندگان کابل گرفت.

Advertisements