همگرایی و هم آوایی  مردم شمال و جنوب، فشار بیشتری بر حکومت مزدور وحشت ملی جان کیری بوده و ضامن پیروزی مردم ستمدیده کشور است.
برنامه ی مجدد چنین سفر ها به مناطق شرق و غرب نیز پیشبینی می‌شود.
به گزارش پیام آفتاب،

احمد ولی مسعود: با تمسک به مشترکات ملی دولتی فراگیر ایجاد کنیم

احمد ولی مسعود، طراح آجندای ملی و رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود در سفرش به ولایت کندهار با صدها تن از شخصیت‌های متنفذ، بزرگان اقوام، مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی ولایات جنوب‌غرب دیدار و ملاقات کرد.

احمدولی مسعود در نشست‌های جداگانه در شهر کندهار با بزرگان و مردم ولایات جنوب‌‎غرب ضمن صحبت پیرامون وضعیت کنونی کشور و سیاست‌های تفرقه‌افگنانهٔ حکومت، نیاز توافق روی طرح وفاق ملی را برای عبور از وضعیت موجود مطرح کرد.
مسعود با تشریح طرح وفاق ملی گفت که ما مردم افغانستان مشترکات فراوانی داریم که می‌توانیم با تمسک به آن‌ها، چتر وفاق ملی را به عنوان آدرسی برای مردم افغانستان ایجاد کنیم تا همه جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان در آن خود را ببینند.
بزرگان حوزهٔ جنوب‌غرب در کلیت از طرح وفاق ملی حمایت کرده و گفتند که باید روی مفردات طرح بیشتر بحث و تبادل نظر کنیم. آنان اضافه کردند: حکومت موجود خود به مشکلی برای افغانستان تبدیل شده و باید بدیلی در برابر آن ارایه گردد. سخنرانان طرح وفاق ملی را برای دست‌یافتن به یک نظام قابل قبول به همهٔ شهروندان کشور مناسب و پاسخگو خواندند.
بزرگان حوزهٔ جنوب‌‎غرب در سخنان‌شان خطاب به احمدولی مسعود و هیئت وفاق ملی گفتند که ما برای شما دست اتحاد و برادری می‌دهیم و باور داریم که مردم افغانستان با چنگ زدن به وفاق ملی و برادری می‌توانند در برابر نفاق‌افگنان مقابله کنند.
نمایندگان ولایات جنوب‌غرب در سخنرانی‌های‌شان، احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور و احمدشاه بابا را دو نماد و سمبول اتحاد و اتفاق افغانستان دانسته گفتند که این شخصیت‌ها می‌توانند الگوی با همی و وحدت افغانستان باشند.
در این سفر، احمد ولی مسعود را مولوی نیک‌محمد، استاد عبدالمالک خان، وکیل پیربخش گردیوال، مولوی مفلح، فضل الرحمن اوریا، داکتر طاهری، سناتور دَاوُدَ اساس، جنرال الله‌یار و داکتر قاسمی، از اعضای اجندای ملی همراهی می‌کنند.
پیشتر، مسوولان اجندای ملی با سفر به ولایات دیگر از جمله هرات و بلخ، طرح وفاق ملی را با نخبگان سیاسی و قومی و همچنان شهروندان کشور مطرح کردند. طرح آجندای ملی و وفاق ملی مورد حمایت اکثریت نخبگان سیاسی و روشنفکران قرار گرفته‌است.
این طرح برای بیرون رفت از بحران کنونی و دست‌‎یابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان تدوین شده‌است.

Advertisements