پیام به عطا نور: حکومت مستقل را اعلام کنید

وقتی موج بحران بالا می آید هرنوع فرصت سوزی وانتظار به معنای مرگ سیاسی است.

سفراحمد ولی مسعود به قندهار یک اقدام تاریخی و ملی است. صورت بندی تحولات نشان می دهد که حکومت کابل درآستانه سقوط است اما تمامی توان خود را به کار انداخته است تا کار بلخ را با سازماندهی شبکه ای سبوتاژ، عملیات تروریستی، خریداری افراد خود فروش وایجاد جزایر مخالف درولسوالی ها یکسره کند.

 رهبران جریان های مهم سیاسی مخالف حکومت نا مشروع غنی- عبدالله همه برمحور یک اجندای واحد درحال نزدیک شدن با یکدیگر هستند. شمال، شرق، جنوب، اکثریت مردم کابل و نواحی مرکزی کشور بخشی از منظومه تغییرسیاسی درکابل اند.

هرگاه دراعلام حکومت مستقل بیش ازین تاخیر صورت بگیرد، حوادث بدی ممکن است اتفاق بیفتد و بافت جدید همگرایی سیاسی را با خطر مواجه کند. همین اکنون مراکز بزرگ شهری در افغانستان به شکل فدراسیون های ایالتی اداره می شوند.

 اگر به زودی حاکمیت خود مدیریتی درشمال و سپس درقندهار اعلام نشود، توطئه گران تحت نام برچیدن بساط جزایر قدرت برنامه خطرناک سرکوب سیاسی و اجتماعی را در شرق، شمال و جنوب عملی می کنند. هرنوع تاخیر چانس های دسیسه گران را بیمه می کند.
درپی شکست کامل مذاکره بین جمیعت و گروه غنی- عبدالله، برخی منابع مطلع تایید می کنند که تیم حاکم جمیعت و عطا نور را به بهانه مذاکره مصروف ساخته و شب و روز درتدارک همه جانبه به منظور اشغال نظامی بلخ و نصب داوود نام می باشند. این گروه حتی به مبادی ساده منافع ملی واخلاق هم پذیری اعتقاد ندارند.گزارشنامه افغانستان
 +++++++++++++++++++++++++++++++

عطا نور: حکومت درقبضه وطن فروشان است

عطامحمد نور والی بلخ ظهر امروز سه شنبه 17 دلو 96 در همایشی مردمی میان باشندگان شهرک حیراتان گفت: کشور به طرف بی ثباتی، فقر، بحران و پرتگاه سقوط روان است و داعیه برحق من به سراسر افغانستان ارتباط می گیرد.
نور بیان کرد: سردمدارانی که دعوی حکومت دارند و ادعای دانشمند بودن می کنند هیچ نمی دانند که در این کشور چه می گذرد و فقط مغرور این هستند که رییس جمهور و رییس اجرایی هستند و در قصر نشسته اند و دنیا پشت سرشان است و خبر ندارند که فقر و ناامنی چگونه بیداد می کنند و داعش دختر جوان مردم را به نکاح می برد.
والی بلخ، گسترش فقر را مانند گسترش ناامنی فراگیر خواند و اظهار کرد: صبحت از ارقام میلیاردی است؛ کسانی به بورسیه های انگلستان می روند و هنوز به افغانستان نرسیده، چوکی وظیفه برایشان حاضر است و عده ای دیگر که هوشمند و کاردان اما بی واسطه و غریب هستند با وجود توانایی بالاتر از بقیه فرصت کار برایشان نیست، این عدالت است یا جنایت آشکار و عیان؟
این مقام ولایت بلخ درخصوص برنامه تقاعد جنرالان نظامی کشور تصریح کرد: جای تاسف است که کشور با مدیرانی ضعیف، شخصیت هایی وطن فروش، بی کفایت، مریض، ناتوان و معلول اداره می شود و به قههرا می رود اما جنرالان با ظرفیت و توانا که یک ریگ وطن را هم نمی فروشند کنار زده می شوند و جا برای وطن فروشان باز می شود. گزارش نامه افغانستان
Advertisements