رولا غنی بانوی اول کشور در نشست های حکومت به جای جنرال دوستم می نشیند.

به گزارش سا یت همایون بنقل ازخبرگزاری صنا؛ تصاویر و شواهد نشان می دهد که اکنون رولا غنی به جای جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری در نشست های ارگ می نشیند.

جنرال دوستم هم اکنون در کشور ترکیه است و به باور آگاهان حکومت افغانستان دوستم را به ترکیه تبعید کرده است.

Advertisements