انگلیسی هایی که به داعش در عراق و سوریه پیوسته بودند، به افغانستان منتقل شدند.

مارک فیلد وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس اظهار داشت: باشندگان انگلیسی که به داعش و در عراق و سوریه پیوسته بودند، وارد افغانستان شدند.
وی افزود: صدها باشنده انگلیسی که در خاورمیانه به داعش پیوسته بودند احتمالا به شاخه‌ای از داعشی‌ها در افغانستان پیوسته‌اند که حملات مرگباری را در این کشور انجام داده است.

وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس خاطر نشان کرد: داعشی‌ها با عبور از سرحدات نفوذ پذیر وارد افغانستان می‌شوند و این نگرانی وجود دارد که تعداد بسیاری از صدها باشنده انگلیسی که در عراق و سوریه برای داعش می‌جنگیدند وارد افغانستان شده باشند.