عبدالرشید دوستم در پی حمله تروریستی کابل:
انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم

بعد از برگشت به کشور؛معاون‌اول ریاست جمهوری در واکنش به رویداد خونین امروز کابل گفته است که بعد از برگشت به وطن انتقام خون هموطنانش را از ترویستان و دشمنان خواهد گرفت.
به گزارش  سایت همایون بنقل ازخبرگزاری آوا، جنرال‌عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، طی پیامی گفته است که او از حمله انتحاری امروز که منجر به شهادت ده‌ها تن از شهروندان شده‌ سخت متأثر شده‌است.
آقای دوستم افزوده است: او از همه مصایبی که به افغان‌ها وارد می‌شود، شدیداً رنج می‌برد و راضی به دیدن چشمان پراشک شهروندان کشور نیست.
پیام دوستم در ادامه گفته است: “همچنانکه به شما وعده تأمین امنیت و برچیدن بساط دهشت و وحشت را داده بودم؛ اینک بار دیگر تکرار می‌کنم که در این راستا آماده خدمت‌گزاری هستم”.
در پیام تاکید شده است: “هر زمانیکه فرصت بازگشت به وطن برایم مساعد شود، انتقام خون هموطنم را از دشمنان دهشت افگن و زبون خواهم گرفت”.
دوستم؛ نهادهای امنیتی و کشفی را نیز متهم به غفلت و کم‌کاری کرده و گفته است که این کم‌کاریها باعث شده تا دشمن در عقب دروازه های وزارت داخله نفوذ کند و مردم را آماج حمله موتر بم قرار دهد.
معاون اول ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرده که رهبران کشور به این مسأله توجه کرده و با گماشتن افراد مدبر، مسلکی و تحصیل یافته در نهادهای امنیتی و کشفی، به این مشکل پایان دهد

 

.