آیا امریکا با عصای انگلیس وپاکستان به حریم مرگ ( افغانستان) رهنمایی شد؟

به گزارش انترست، دونالد رامسفیلد وزیر دفاع در دولت جورج بوش پسر، دو ماه بعد از شروع حملات نظامی امریکا درافغانستان هنوز نمی دانست که مردم در افغانستان با چه زبانی سخن می گویند. او از همکاران خود خواسته بود تا درباره زبان مردم و میزان درصدی جماعت های مردم درین کشور گزارشی برایش آماده کنند. این مسآله زمانی آشکار شد که اداره بایگانی ملی امریکا مجموعه آگهی های کتبی در باره رامسفیلد را منتشر کرد.

یادداشت درمورد «زبان ها» بخشی از مکاتیب تقریبن 900 صفحه ای مربوط به رامسفیلد است که منتشر شده است

گزارش نامه افغانستان

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

بریتانیا این بار آشکارا به مداخله پرداخت

سفیر بریتانیا در کابل: ارگ و عطا به اختلاف های شان پایان دهند

سفیر بریتانیا در کابل، اختلاف ها را میان رییس جمهور غنی و عطا محمد نور، یک مسأله داخلی افغانستان می داند؛ اما می گوید که جامعه جهانی از احتمال افزایش بی ثباتی در این کشور نگران است

سفیر بریتانیا در کابل، از حکومت و عطامحمد نور می خواهد که هر چه زودتر به اختلاف های شان پایان دهند.

این دیپلومات بریتانیایی که امروز در مراسم ستایش از دانش آموخته گان افغان در بریتانیا، در کابل سخن می زد، می گوید که جامعۀ جهانی از بی ثبات شدن افغانستان نگران است و می خواهد که به قانون، حرمت داشته شود.

نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل اظهار داشت: «ما در این باره نگران استیم و همگی را تشویق می کنیم که این مسأله را بی درنگ و به گونه یی حل کنند که حاکمیت قانون در افغانستان حرمت داشته شود.»

این اظهارات وی در حالی ابزار می شوند که به کاخ سفید نیز خواستار انتقال «صلح آمیز» قدرت به والی تازۀ بلخ شده است.

یک ماه پیش، پس از آن که رییس جمهور استعفانامۀ پیشنهادی عطامحمد نور از ولایت بلخ را منظور کرد و آقای نور مخالفت کرد، تنش های میان دوطرف بالا گرفتند.

هرچند نماینده گان حکومت و حزب جمعیت اسلامی، برای از بین بردن تنش ها تاکنون نزدیک به ده بار باهم نشست داشته اند، اما تاهنوز به نتیجه یی نرسیده اند.

بلندپایه ترین دیپلومات بریتانیا در افغانستان، می افزاید که در سفر اخیرش به اسلام آباد دریافته است که در افغانستان و پاکستان این اراده وجود دارد که هر دو کشور در بارۀ مسایل مهاجرت، بازرگانی و امنیت یکجا کار کنند و بریتانیا از این کار پشتیبانی می کند.

او در پاسخ به پرسشی در بارۀ وجود پناه گاه های هراس افگنان در پاکستان می گوید: «کشوری، هر کشوری که باشد، که از هراس افگنی پشتیبانی می کند و یا برای هراس افگنان پناه گاه فراهم می سازد باید به این کار پایان دهد.»

همزمان با این، این مقام بریتانیایی بر برگزاری انتخابات های پارلمانی، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری در زمان معین آن ها تأکید می ورزد و می گوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید بر برگزاری انتخابات تمرکز داشته باشند.

.