کاخ سفید بر زخم های مردم نمک می پاشد
در خبرنامۀ کاخ سفید آمده‌است که منازعه میان غنی و عطا باید طوری حل‌وفصل شود که به شهروندان کشور اطمینان بدهد گزینش والی جدید  سبب توانمندی حکومت می شود.
چه کودکانه و سادهلوسانه مینماید. وقتی والی بیمار فزیکی و روانی سبب توانمندی حکومتشود. این ترواوش ذهنیت سترتیژیست های قصر سفید است. اما یک مرد بیسواد و کمسواد میهن به این توطیه ها و دسایس قصر سپید و انگریز به خوبی میداند.
 
 کاخ سفید تا هنوزاز فجایع خونبار و عوامل آن بیشرمانه چشم پوشیده نموده و خود را در کوچه حسن چپ زده، بر زخم های مردم روز تا روز نمک می پاشد.
 
 کاخ سفید متوقع است که یک شخص بیمار روانی ی شستشوی مغزی شده در لندن به نام اجینیر داوود، که الان حاضر است تا  نوکری و چاکری اجانب را  از ته ی دل می پذیرد، این بیمار روانی را  جاگزین آقای عطای نور بسازد.
 
گفته می شود که کاخ سفید نوکر ترین نوکران خویش، آقای خلیلزاد را نیز مامور حل بحران میان ارگ غربی و نماینده ی مردم افغانستان آقای  عطای نور ساخته است.
 زلمی خان که از پست و پلشت ترین امریکاءیان افغان تبار و ازاعضای گنگ بیروت  که اشرف غنی نیز شامل آم میباشد،  طی حدود چهار دهه است بر ضد منافع مردم افغانستان به چغلی و مزدوری و فعالیت پرداخته که تمام  این همه مصایب  چهار دهه ی اخیر تا امروز به ویژه بعد از سال دو هزار، کارمایه ی این نوکر حلقه به گوش غرب بوده است. 
 
امروز مردم زلمی خلیلزاد خدکتگذار غرب را خوب شناسایی نموده اند.
  مردم افغانستان در برابر این همه توطیه ی آشکار کاخ سفید و نوکر معلوم الحالش به نام زلمی خلیلزاد  به پاایستاده و به مقاومت می پردازند.
کارد غرب به استخوان رسیده است. احکام اشغالگران برای توده های مردمی کشور دگرقابل پذیرش نیست.
 
به گزارش طلوع نیوز در این خبرنامه به‌گونۀ روشنی تأکید شده‌است که «هیچ‌جایی برای خشونت برای حل این موضوع وجود ندارد و طرفین ذیدخل در این رویداد، نه‌باید با به تعویق‌انداختن این‌کار، منافع‌شان را مقدم‌تر از منافع افغانستان قرار دهند.»

کاخ سفید می‌افزاید: «به باور ایالات متحده این منازعه طوری باید حل و فصل شود که به شهروندان افغانستان اطمینان بدهد که گزینش والی جدید سبب تقویت امنیت و توانمندی حکومت وحدت ملی در انجام مسؤولیت‌هایش در برابر مردم می‌شود.»

این در حالی است که روز گذشته، عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی برکنارشدۀ بلخ از سوی رییس‌جمهور، در همایشی در شهر مزارشریف جامعۀ جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد را به خاموشی در برابر بی‌عدالتی‌ها، فساد و استبداد در افغانستان متهم ساخت و گفت که اگر جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد این خاموشی را نشکند، هزاران تن را به جاده‌ها خواهد کشانید.

رییس جمهور غنی، در حدود یک ماه پیش، استعفانامۀ پیشنهادی آقای نور از .ولایت بلخ را امضا کر.

از آن زمان تاکنون، آقای نور اما در برابر این تصمیم ایستاده گی کرده و بر مانده در بلخ تأکید دارد. اخیرأ او هشدار داده‌است که اگر حکومت با جمعیت اسلامی هرچه زودتر به یک نتیجه نرسد، شیوه‌های سخت‌تری را در پیش خواهد گرفت. این در شرایطی است که نماینده گان ارگ و جمعیت اسلامی – که آقای نور رییس اجراییه آن است – سرگرم مذاکرات استند.”ن.  
Advertisements