اگر خارجی ها اجازه ورود به جنرال دوستم راصادر کنند، چه اتفاقی می افتد؟

اگر خارجی ها اجازه ورود به جنرال دوستم راصادر کنند! ؛ جنرال دوستم با همیاری  استاد عطا و سایر نیرو های مقاومت ضد ترورییزم صادر شده از خارج و با حمایت خارجی ها؛ داعش و طالب در شمال کشور تار و مار؛ محو و نابود می شوند!

یکی از عوامل مهم تبعید جنرال دوستم و برکناری عطا محمد نوراز سمت ولایت بلخ، برنامه پروژه ی تبدیل شدن ولایات  شمال به مرکز تروریزم بین المللی می باشد. اما مردم افغانستان  قربانی اهداف شوم و رذیلانه ی خارجی ها شده که همه روزه از مردم کشورمان صد ها تن قربانی می گیرند.

به قول نور؛ قبلن سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بود، در جنب آن الان سیاست آتش افروزی کن و حکومت کن دارد نیز جا می گیرد.اما دیگر ایت سیاست آتش افروزی هم کارا نخواهد بود. مردم علیه استبداد همه روزه متحد شده و همچون گردان نیرومند و استوار به حمایت از

مردم و ودفاع از میهن آماده مقاومت و جانبازی اند.

 به گزارش ماندگار مقام‌های ولایت جوزجان می‌گویند که درگیری بین طالبان و داعش در ولسوالی قوش‌تپه و درزآب، از سه شنبه    چهارده کشته به جا گذاشته است .
محمدرضا‌ غفوری، سخنگوی والی جوزجان به‌ صدای امریکا گفت، این درگیری‌ها از دیشب در روستاهای «شاه‌توت» و «شوربلاق» ولسوالی های قوش تپه و درزاب جوزجان جریان دارد.
او افزود: «شب یک درگیری در ساحه شوربلاق داشتند مربوط ولسوالی قوش‌تپه، سه داعشی و چهار طالب کشته شده و در یک درگیری دیگر در روستای شاه‌ توت طالبان با افراز کمین سه داعشی و چهار تن از طالبان نیز کشته شده اند.»
اما مقام‌های ولایت جوزجان، از رقم رخمیان درگیری داعشیان و طالبان معلوماتی در دست ندارند .
یک باشنده ولسوالی قوش‌تپه ولایت جوزجان که نخواست نامی از وی برده شود، به‌ صدای امریکا گفت، درگیری هم اکنون در بخش‌های از ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزآب جریان دارد و طالبان و داعشیان راه‌های این ولسوالی را ماین‌گذاری کرده اند.
او افزود: «درگیری بین دو گروه آغاز شده، یک ده نفر کشته دارند هر دو طرف ساحه و راه‌ها به خاطر ماین‌گذاری مسدود است این راه شامل قوش تپه – درزآب و شبرغان مسدود است و جنگ هنوز هم با شدتش جریان دارد، و از این مسیر ولسوالی‌های گرزیوان و بلچراغ فاریاب هم بسته است، راه‌ها ماین گذاری است ».
هنوز طالبان و داعش در مورد تلفات افراد شان در نبردهای جوزجان ابراز نظر نکرده اند.
درگیری‌های این دو گروه در دو ولسوالی قوش‌تپه و درزآب جوزجان از یک هفته به این سو جریان دارد. به گفته آقای غفوری، درگیری پس از آن، میان این دو گروه آغاز شد که برادر والی نام نهاد گروه طالبان برای ولایت سرپل، از سوی جنگجویان گروه داعش، کشته شد
به گفته مقام‌های امنیتی در جوزجان در جریان نبردهای یک هفته‌یی بیش از بیست طالب و داعشی کشته شده و دست کم ده تن دیگر ازاین دو گروه زخمی شده اند.” س