آقای مسعود گفت:”مشکل افغانستان تنها مشکل والی بلخ با حکومت مرکزی نیست بلکه مشکل تمامی مردم افغانستان با حکومت است؛ اما والی بلخ علم بردار ایستادگی در برابر حکومت شده و قابل تحسین و ستودنی است

احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید که بحران بلخ ناشی از مشکل والی بلخ با حکومت نیست بلکه مشکل تمامی مردم افغانستان با حکومت وحدت ملی است.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازخبرگزاری جمهور؛ احمدولی مسعود که در حمایت از استاد عطامحمد نور والی بلخ در یک نشست خبری در شهر مزار شریف صحبت می‌کرد گفت: “مشکل افغانستان تنها مشکل والی بلخ با حکومت مرکزی نیست بلکه مشکل تمامی مردم افغانستان با حکومت است؛ اما والی بلخ علم بردار ایستادگی در برابر حکومت شده و قابل تحسین و ستودنی است”.

آقای مسعود افزود، مردم شرایط سختی را می‌گذرانند؛ کشور در ابعاد مختلف به بن بست رسیده است ولی با کارهای پوپولیستی که یک والی حکومت را قبول ندارد، شرایط درست نمی‌شود.

به گفته او، صدای مردم از قندهار، مناطق مرکزی، بلخ، هرات، پنجشیر و کابل یکجا شده و به یک صدای ملی بر ضد حکومت تبدیل شده است.

او خاطر نشان کرد که عامل بحران بلخ، حکومت است و حالا دامن‌گیر کل کشور شده است؛ این بحران مستقیما در درون دستگاه دولت و ذهنیت دولت مردان ریشه دارد.

احمد ولی مسعود همچنین به مذاکرات حزب جمعیت و حکومت اشاره کرد و گفت، یک هیات در حال مذاکره با حکومت می باشد و تلاش دارد که این بن بست را حل کنند؛ اما تماس مردم با والی بلخ زیاد از است و همه منتظر اند که روزنه‌‌ای باز شوند.

به گفته او، مشکل بلخ باید براساس پیشنهاد هیات حزب جمعیت در چارچوب توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی و با یک روش روشن حل گردد و اینکه حکومت تا هنوز این مشکل را حل نکرده سوال برانگیز است.

او تاکید کرد که این مشکل با فرمان، زور و تهدید، دیپلماسی سوء استفاده از همکاران بین المللی و ارتباط با سفارت‌ها حل نمی‌شود و اگر از این طریق حل شود هم دایمی نخواهد بود.

به گفته وی، حکومت سیاست فریبکاری را در پیش گرفته و هیچ کدام آن درست از آب بیرون نشده‌است.

احمدولی مسعود خاطر نشان کرد که حکومت مشروعیت قانونی خود را از دست داده و هم اکنون قانون اساسی و توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در حالت تعلیق درآمده است و کسی نمی تواند ادعا کند که براساس قانون کار می‌کند.

او بیان داشت، حکومت بجای که این خلای مشروعیتی و قانونی را پر کند، با سیاست های حذف و تبعیض و نفاق افگنی این بحران را عمیق تر ساخته است.

به گفته او، دوره حکومت وحدت ملی 4 ساله است نه 5 ساله، بناً وقت حکومت در جوزای سال پنجم ختم می‌شود یعنی تا هشت ماه دیگر وقت حکومت وحدت ملی تمام است؛ اما حکومت توافقنامه سیاسی را دور زده است و به هیچ موارد آن عمل نکرده است؛ بناً چطور می تواند انتخابات شفاف برگزار کند.

او گفت: “راه‌حل مشکل کنونی افغانستان این است که سیستمی باید در کشور به وجود آید که هم بتوانیم با خود زندگی کنیم و هم با دنیای امروز، و اگر می خواهیم حکومت قوی مرکزی داشته باشیم باید قوت حکومت مرکزی از ولایات به مرکز اعمال شود نه از مرکز به ولایات تحمیل گردد”.

این در حالی است که والی بلخ نیز گفته است که مشکلش با حکومت به جز از راه تفاهم دیگر راه حلی ندارد. آقای نور هشدار داده است که اگر حکومت گوش شنوا نداشته باشد، با اعتراض‌های مردم”چنان ضربه ای به صورت حکومت مداران بزند که گوش شنوا پیدا کند”.